×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
جوانک آل سعود درمهبط وحی الهی دست به فساد زده است

بازدیدها: 13

۱۳۹۷/۱۱/۲۰

مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی! 
ازین آئین بی دینان پشیمانی پشیمانی! 
” سنایی”

چند سالی است که در ام القرای جهان اسلام جوانی آمده وغوغا برپا کرده است. او فکر کرده است که با تقلید از غرب راه صدساله را یک شبه خواهد پیمود. این پسر جوان که در راس نیرو های تا دندان مسلح کشور عربستان سعودی قرار گرفت به واقعیت به مصداق این سخن حضرت سعدی مبدل شد که گفته بود که 
“کارد در دست زنگی افتاد”!
معنای آن ضرب المثل این است که کارد فرهنگ خود را می خواهد، زیرا به قول حضرت رودکی
چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
در نزد خداوند بدی نیست فرامشت
اما این مردک، تا تیغ به دست آورد مردم کشت و تا کارد به دستش افتاد به جان آدمیت افتاد! او عامل خون های زیادی در یمن، سوریه و… است. این جوانک چنان به بیماری ای مبتلا شده وهار شده است که دندان به جان همسایگان خود نیز فرو برده است. قطر را خلاف همه موازین انسانی ، همسایگی و اسلامی تحریم نموده والی آخره.
قرآن کریم باری از شخصی درمیان یهود به نام سامری نام می برد، سامری به خود گوساله ای دارد که به آن دلبسته است و تاسرحد نیایش به پای آن به کرنش می پردازد. این جا گوساله به معنای نمادین بلاهت وسفاهت است. این پسربچه ولیعهد جایگاهی بیشتر از آن معبود سامری نداشته ونداردکه برای ملک سلمان مورد محبت و عنایت قرار گرفته است. 
یکی از خطاهای این شخص روانی که اره بر شانه و بدن خاشقجی کشید، روی آوردن به بنیان گذاری فساد در سرزمین وحی است. این کودن گمان برده است که با دبی و بقیه لانه های استعماروفحشای منطقه باترویج فساد به رقابت بپردازد. ازاین رو اگر او آن زن پر آوازه امریکایی را دعوت نموده است باید دراین چارچوب تفسیر وتبیین شود. اما او ندانسته است ویا خود را به نفهمی زده است که مشکل عقب ماندگی سیاسی و عدم رشد اجتماعی جامعه او زاده استبدادی است که او از نیاکان خود به ارث برده است. او نمی فهمد ویاخود رابه نفهمی زده است که این شمشیر نظام توتالیتر خانواده شما است که حمیت و شکوه انسانیت را درانسان سعودی کشته است ودیگر از این ملت رمقی باقی نمانده است. مگر چند روز پیش خود همین پسرک بارشد نباتی، اره بر سر یک ژورنالیست ننهاد؟ دیگر او نمی شرمد که آزادی را به دروغ بهانه آورده است. 
واقعیت این است که این خانواده با این پسرک فربه ازنگاه تن ولاغر از نظر اندیشه ورای، چیزی در بساط خود ندارد و مردم سعودی را قرن هابه قهقرا برده و خواهد برد. او در مهبط وحی دست به فساد زده است و در سرزمین پیامبر خدا به محاربه به خدا پرداخته است.
در فرجام چه بهتر چند سخن از حکیم جهان اسلام علامه محمد اقبال را بسان پتک بر سرتهی او وارد آوریم، تا طنین چکش اقبال بر سر او بنگ سر اورا ببرد و خمار اورا بشکند

قوت مغرب نه از چنگ ورباب 
نی زرقص دختران بی حجاب 
نی زسحر ساحران لاله روست 
نی زعریان ساق و نی از قطع موست
محکمی اورا نه از لادینی است
نی فروغش از خط لاتینی است
قوت افرنگ از علم و فن است
از همین آتش چراغش روشن است

مولوی محمدمختار مفلح

false
true
true
true

false