×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
سلیمانی در امتداد میراث تفکر مبارزه علیه هژمونی غرب

بازدید: 13

استعمار غربی به خصوص نوع آمریکایی آن، که طی قرون متوالی به مثابه بخش جدایی ناپذیر از تاریخ جدید جهان بوده است مبانی فکری و هژمونی و گفتمانی غالب برای خود دارد که برانگیزاننده وابسته بودن ملت هاوکشورهارا به جهان تفکرغرب است

استعمار به صورت عمیق در نسبت با تفکری است که با ایجاد تقابل ها و تمایزهای دو ضلعی بین خود و دیگری با تعریف خود و دیگری و کسب هویت از این راه خود را در جایگاهی برترقرار می دهد.

انسان آمریکایی و عموما غربی در این تقابل خود را متمدن، بالغ، با شعور، دموکرات، توسعه یافته و… می داند و مستعمره خویش را وحشی، ناشایسته، غیر مختار، درجه دو، ناکامل و به طور کلی در طبقه پایین تر قرار داشته و ناتوان از اداره امور خود است و مجبور است خود را برای بسط سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا آماده کند.

با این مقدمه، آمریکا برای بسط و توسعه هژمونی خویش و صدور کرامت وشعور انسان آمریکایی، دموکراسی و… در اقصا نقاط عالم مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای را اشغال و ده ها هزار انسان که با معیارهای تعریف شده ای انسان آمریکایی سازگاری نداشته، لیاقت زندگی را نداشتند کشتند و

این جنگ ها را جنگ های از روی عدالت و در جهت دفاع از کرامت انسانی نامیدند.

جهان اسلام اما با حاکمان ناتوان، اقتصاد ضعیف وده ها مشکل دیگر بستر و زمینه خوبی برای حضور آمریکا به عنوان تفکر غالب، شایسته و به اصطلاح ترسیم کننده مسیر سعادت برای کشورهای اسلامی شد. که درنتیجه لشکر کشی و حضور هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه آغاز شد.

دراین میان نهضت های فکری صالح وانقلابی که ازدل و متن توده های مردمان سرزمین های اسلامی ظهور کردند که با اشراف از نیات استعمار غرب، سلطه آمریکا برسرزمین های اسلامی را خطر جدی برای غارت و قلع و قمع منابع اقتصادی دانسته، دست به بیدارگری زدند؛ مصر و اخوان المسلمین و سپس انقلاب اسلامی ایران مرکز این مبارزات شد و در بسیاری از کشورهای اسلامی گشترش یافت. گرچند این مبارزات گاها به افراط انجامید.

در تحولات اخیر خاورمیانه در کنار بعضی از کشورها و گروه های مخالف حضور آمریکا، شخص سردار قاسم سلیمانی نقش مدیریتی بسیار قوی و قدرتمند در جهت نقش بر آب شدن نقشه های آمریکا را داشت به طوریکه دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و رئیس سازمان سی آی ای، بعد از ترور سلیمانی گفت سالها بود که ما قاسم سلمانی را سدی برای پیاده نمودن سیاست های آمریکا در منطقه می دانستیم و در صدد ترور او بودیم. این چنین بود که ترامپ راهی جز ترور قاسم سلیمانی نداشت.

اما مطمئنا اوضاع بر وفق مراد ترامپ پیش نخواهدرفت که این موضوع را آینده نه چندان دور، برای ما تشریح و بازخوانی خواهدکرد .

جلال احمدی شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ کابل

false
true
true
true

false