امروز  

دانستیهای از فکر اسلامی در جنگ فکری باغرب

جنگ فکری و وسایل آن چیست؟

این سلسله که نوشتۀ مولوی عبدالهادی مجاهد بوده در برگیرندۀ موضوعاتی است که در آن از چگونگی جنگ فکری، عقیدتی، اخلاقی و فرهنگی غرب در قبال جنگ نظامی سخن زده شده است.

به همین منوال موضوعات این کتاب (دانستیهای از فکر اسلامی در جنگ فکری با غرب) را وسیلۀ شناخت طرح ها و پلان های شوم فکری دشمنان اسلام در مقابل مسلمانان دانسته از طریق سایت خراسان به شما تقدیم مینماییم. امیدواریم فرزندان دلسوز و دردمند ملت آنرا به دقت مطالعه نموده و در روشنی آن در برابر افکار وارداتی، اشخاص دخیل، گروه های فکری منحرف و احزاب بیگانه پرور موقف مناسب اتخاذ نمایند.

مخاطب این سلسله (دانستیهای ازفکر اسلامی در جنگ فکری با غرب) همۀ ملت مؤمن است، ولی از معلمان مکاتب، مدرسان مدارس دینی، امامان و خطیبان مساجد، استادان و محصلان دانشگاهها، شاگردان مدارس و مکاتب، مجاهدین راه الله جل جلاله، اصحاب فکر واهل نظر به طور خاص آرزوی خواندن این کتاب را داریم. زیرا همینها محافظ و مدافع دین، ایمان، عقیده، اخلاق، تمدن و ارزشهای ملی و تاریخی در جامعه هستند.

اگر همین اشخاص با دین، ملت، ووطن خود وفادار باشند، همۀ افراد ملت زندگی شان را در آزادی، سربلندی وعزت بسر میبرند. و برعکس آن اگر خدا ناخواسته همینها شکار افکار، نظریات، عقاید وفرهنگ بیگانه گان شوند، همۀ ملت توسط آنها به ذلت اجتماعی و بدبختی مواجه خواهد شد.

آرزوی ما از قیادت جهاد و از استادان مدارس، مکاتب و دانشگاه ها اینست که مجاهدین، شاگردان، و جوانان نسل نوین را به خواندن این موضوعات توصیۀ جدی نمایند، تا در مقابل دشمنانیکه پلانهای خطرناکی دارند، جهاد و مبارزۀ آگاهانه نمایند، و اقشار ملت را از طرحها و دسایس دشن در هرزمان مطلع سازند.

چرا جنگ فکری؟

جنگ فکری نسبت به جنگ نظامی در تسخیر دائمی ملتها واشغال سرزمینهای آنها بدون جنگ وخونریزی مؤثرتر و کار آمد تر است، زیرا جنگ عسکری مقاومتها، حساسیتها، و عکس العملهای بالمثل را تحریک میکند که سبب به درازا  کشیده شدن جنگ، ازدیاد مصارف جنگی، وتلفات زیاد میگردد، که همۀ اینها در فرجام منجر به شکست اشغالگران میگردد، هر چند این شکست مدتها بعد واقع شود.

تاریخ به اثبات رسانیده که فتخ مناطق از طریق نظامی وتسلط قهری هیچگاهی بطور دائمی باقی نمی ماند، مگر اینکه تسخیر فکری جای تسخیر نظامی را بگیرد.                                                                           

اما تسخیر واشغال فکری برعکس اشغال نظامی برای همیشه ویابرای مدت طولانی باقی میماند، وتداوم تسخیر فکری به این وابستگی دارد که فکر فاتحین به چه مقدار برحق است، وبه چه مقدار باخود خیر، عدل، معقولیت وانسانیت را برای سرزمینهای مفتوحه به ارمغان میآورد.

اکنون که غرب صلیبی به رهبری امریکا برافغانستان را مستعمرۀ خود ساخته، وافغانان را باشعار ها ونامهای مزوّر وفریب دهندۀ(آزادی) و (دیموکراسی) غلامان خود سازد، درکنار جنگ عسکری اش جنگ فکری را نیز بمقصد تسخیر اذهان افغانها به پیمانۀ بسیار وسیعی براه انداخته است.

امریکا برای پیشبرد جنگ عسکری اش در افغانسان تنها چهار ویاپنج مؤسسه را به کار انداخته که عبارت از(ارتش امریکا) ، (نیروهای ناتو) ، (آیساف) ، (قوای امنیتی افغانی) و (ادرات جاسوسی) اند.

امابرای پیش برد جنگ فکری امریکا ومتحدینش تقریباً چهار هزار مؤسسۀ غیر نظامی را به کار گماشته، که در زندگی افغانها در مجالهای دینی، سیاسی، اجتماعی، کلتوری، روانی، تعلیمی، اقتصادی ومجالات دیگری بطور مسلسل کار میکنند. زیرا امریکاییها میدانند که روزی آنها مجبور خواهند شد که قوتهای نظامی شانرا از افغانستان بیرون نمایند. پس باید از همین اکنون جنگ فکری شانرا به شکل فعال ومؤثر وبه پیمانۀ وسیعی به پیش بیرند، تابتوانند باتسخیر فکری افغانها شکست نظامی شانرا جبیره کنند. طوریکه همین تجربه را انگلیسها وفرانسویها قبل از آنها در مستعمرات اسلامی شان عملی نموده بودند، که باگذشت ده هاسال از آزاد شدن آن کشورها هنوزهم در هیچکدام آنها نظام اسلامی به میان نیامده است.

جنگ فکری چیست؟

جنگ فکری غرب عبارت از جنگیست که کفار آنرا به هدف تسخیر مسلمانان وازبین بردن شریعت، عقیده، فکر، عرف، عنعنات، سلوک و اخلاق ایشان وبه منظور زدودن صبغۀ اسلامی از زندگی آنها با استفاده از وسائل غیر نظامی به این هدف براه اندخته اند که مسلمانان از تشخّص وهویت مخصوص شان محروم گردند، ودرهمه عرصه ها دنباله روومقلد غربیها باشند، ودر آینده حتی هیچ تصوری از جنگ علیه کفار را نیز در ذهن نداشته باشند.

در جنگ فکری وجود فزیکی مسلمانان هدف قرار نمیگیرد، بلکه دین، فکر، رسوم واعراف اجتماعی، اخلاق شخصی واجتماعی، وکیفیت روانی(روحی) آنها منحیث هدف تحت ضربات گرفته میشوند. زیرا اینها عواملی اند که افراد یک جامعه را در سنگر دفاع از وجود فزیکی ومعنوی شان قرار میدهند، وآنها را به ایستادن در صف جنگ در مقابل متجاوزین وامیدارند.

ولی هرگاه عوامل متذکره به تدریج وبه شکل سیستماتیک از بین برده شوند، مقاومت در برابر دشمن خود بخود منتفی میگردد، ودر نتیجه دشمن از هرنوع تلفات مالی وجانی در امان میماند، وهدفش را نیز بدون جنگ وخونریزی بدست می آرد.

وسائل جنگ فکری

طوریکه در جنگ نظامی وسائل نظامی چون ارتش، توپ، تانگ، طیاره، بم، بارود، گلوله، تفنگ، تکنالوژی عسکری، واستحکام نطامی توسط افسران مجرّب، ماهر، وتربیت یافته بطور ماهرانه بکار برده میشوند، همینطور وسائلی که در جنگ فکری مورد استفاده قرار میگرند همه چون معلم، کتاب، مکتب، دانشگاه، تحقیقات علمی، کتابخانه ها، جراید، مجلات، ژورنالیزم، ادبیات، علوم اجتماعی، وخدمات صحی چون شفاخانه ها وکلنیک ها، وسائل تفریحی چون پارکها، کلپها، حوضهای شنا، سواحل بحر، ووسائل اطلاع رسانی چون رادیوها، سینماها تیاترها، انترنیت، ستلایت، کمپنیهای فلم سازی، سیاست وشخصیتهای سیاسی ووسائل مشابه دیگر همه فکری میباشند وفکر را متآثر میسازند، وروند فکری اشخاص وملتها را تغییر میدهند، وبامهارت زیاد از طرف کفار علیه مسلمانان مورد استفاده قرار میگیرند.

میدان جنگ فکری علیه اسلام ومسلمانان به پیمانۀ وسیع است که همۀ جوانب زندگی انسانی را احاطه نموده، وده ها هزار مؤسسه غربی در آن مصروف کاراند.

مولوی عبدالهادی مجاهد

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 1461
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

مخالفت دیوان عالی آمریکا با حذف ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...