امروز  

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

اعلان میانجیگری میان طالبان و دولت، و اعلان کاندیدای مورد حمایت نهضت اسلامی افغانستان برای احراز ریاست جمهوری دو موضوع مهم بود که امروز صبح توسط رهبر نهضت اسلامی افغانستان با حضور دهها رسانه در دفتر مرکزی  نهضت اسلامی افغانستان صورت گرفت.

کنفرانس ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس آقای مولوی مفلح در ارتباط با مواضع و دیدگاههای نهضت اسلامی صحبت نمود.

آقای مفلح گفت:

پس از صحبت های ایشان و درجلسه پرسش و پاسخ ابتدا در جواب خبرنگار تلویزیون نگاه پرسید، با توجه به کنفرانس بن شما حکومت افغانستان را مشروع میدانید با غیرمشروع ؟

آقای مفلح گفت: «البته ما این حکومت را به صورت تمام نا مشروع نمیدانیم گرچه که کنفرانس بن یک پروژه امریکایی بود وحکومت با تفلب در انتخاباتی به وجود آمد اما ما به رای مردم احترام داریم ولی این به این معنی نیست که ما تمام رویکردهای حکومت رابه رسمیت بشناسیم گاها تصامیم حکومت بر جلاف منافع ملی افغانستان ومصالح اسلام بوده است.

صلح با جلسات فرمایشی و دیکته شده ازخارج مجقق نمی شود باید رفراندوم و همه پرسی با مشارکت همه مردم افغانستان صورت بگیرد وصلح را باید توسط مردم افغانستان به وجود آورد، همه مخالفین دولت طالب نیست، همانطوریکه همه طالبان تروریست والقاعده نیست، بسیاری از طالبان انفجار و کشتن افراد بی گنا وحتی افغانها را چه پولیس و اردو وچه افراد ملکی را حرام میدانند بسیاری ازمخالفین به خاطرفساد این حکومت طالب شده اند وکفر این نظام را دیدن».

خبرنگار یک تلویزیون دیگر از مفلح پرسید، نظر شما در موردتناقض در رفتار وگفتار طالبان چیست از یک طرف انتحارمی کنند واز طرفی هم حرف از صلح میزند؟

آقا مفلح گفت: «طالبان یک سازمان منسجم متمرکز و یک دست نیست اما عده ای از این طالبان که افغانی است و تقریبا اکثریت هم است، طرفدار صلح است. آنهای که به انتحار و انفجار ادامه میدهند تعداد اقلیت هستند که معتقد به صلح وحتا مقتقد به اسلام و دین هم نیست».

خبرنگار شبکه دیگری از مفلح پرسید: شما به چه جناح های از طالبان برای آوردن صلح در مذاکره هستید؟

جواب پشتو : رهبری طالبان هم در خارج وهم در داخل است به صورت مشخص همه میداند که آبشخور این پدیده در کجاست اما ما با طالبان افغانستانی در تماس هستیم، طالبان که افغانی می اندیشد نظرات ما را قبول دارند ما هم مخالف کشته شدن افغانها هستیم که احتمالا در آیدنده نزدیک بسته پیش نهادی صلح را از طرف آنها دریافت می نمایم و در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. آنها به این دلیل با ما هم نظر است که میگوید همان راههای را که ما با زبان تفنگ طی کردیم، نهضت اسلامی با سخن وزبان قلم رفتند. پس روی چند نقطه ما با آنها توافق نظر داریم اول با کشته شدن افغانها مخالف هستیم. دوما طرف دار خروج امریکا وخارجی ها از افغانستان هستیم. سوما ما افغانستان را اشغال شده توسط امریکامیدانیم. ما هر گام که به طرف صلح برداشته شود ولو کوچک از آن استقبال می نمایم.

در مورد سوال دوم پشتو : در مورد معرفی کاندیدا توری ما رایزنی های خود را با شخصیت های موثر آغاز نمودیم به زودی با تکمیل شدن پروسیجر کمسیون انتخابات ما کاندید خود را معرفی می نماییم دکتر عبدالرستار سیرت که یکی از بنیا گزاران نهضت اسلامی است در نظر است ما هنوز قطعی نشده

سوال پشتو دوم

اولا این که دولت در مورد فساد بسیار ناکام بوده بیشترین دست آورد برای مخالفین را همین رسانه میدهند وآنها با زبان برنده و قاطع میگویند که این نظام کافر است وجهاد علیه آن و اجب است اگر کافرنیست رسانه های آن را ببنید که مملو از فحشا ومنکرات است آنها میگویند سابق یک سینما بود که منحرفین به آنجا میرفت وهمه میدانیست که که این شخص منحرف است اما امروز این حکومت سینما را در تک تک خانه های مردم افغانستان آورده همه مردم را منحرف کرده وبه فحشا میکشاند که باید دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ جلو فساد را میگرفت که نگرفته به قران و آموزه های اسلامی اعتنا نکرده که خوار ذلیل شده دست به سوی امریکا و کفر جهانی دراز کرده که برای ما صلح بیاورد افغانستان نام یک حکومت اسلامی اما وزارت ها

نطر شما در مورد اجماع ملی جست ؟

ما خواهان نشست سراسری علمای افغانستان هستیم و اجماع که فرمایشی باشد واز طرف دولت به وجود بیاید و توسط پول اجماع صورت بگیرد که در راستای منافع تعداد خاص باشد ان را نمی پذیریم اما اجماع که واقعا اجماع ملی باشد ودر انسجام و و حدت افغانها موثر باشد وتشریک تمام طرف ها وجریان های سیاسی درآن تضمین شده باشدازآن استقبال می نماییم

نظر شما در مورد  القاعده چست آیا طالبان که با شما در ارتباط است با القاعده رابطه ندارد ؟

اگر به ریشه القاعده وافراط گرایی نگاه کنیم این پدیده ریشه در مسیحیت قرون وسطی دارد ولی افراط گرایی امروز در جهان اسلام ساخته وپرداخته امریکا است کاپی همان افر گرایی قرون وسطایی است که ایزاری است در دست امریکا برای تسلط بر جهان اسلام از آن کار میگیرد مثلا از کسانی که امریکا در سوریه حمایت میکند افراطی ترین انسانهای کره زمین است که آدم خوار است کدام عقل باور میکند که امریکا در سوریه به کسانی سلاح توزیع میکند که گوشت آدم می خورد اما ادعامیکندکه ما در افغانستان با افراط گرایی مبارزه میکنیم در حال که افراط گرایی والقاعده با طالبان افغانستانی هیج ریط ندارند.

طرح شما در مورد به وجود آمده صلح چست؟

معاون نهصت اسلامی

ما در افغانستان گم شده داریم که گمشده خود را در امارات قطر پاکستان وامریکا جستجو می کنیم اما باید گفت که صلح گمشده ما است باید در خاک خود صلح را جستجو نماییم خور همین رویکرد ومکانسم صلح اشتباه بزرگ است که ما خواستار نشست بین الافغانی هستیم وطرف دار نقش آفرینی جریان  های بی طرف میباشیم از نهضت اسلامی افغانستان که یکی زا چریان های بی طرف وبا داشتن سابقه طولانی مبارزه  در راستای آزادی واستقلال کشورهم با بخشی از خواسته ها ونظریات طالبان موافق هستیم که کلا طرف دار یک نظام اسلامی در افغانستان هستیم هم با دولت افغانستان چندان مشکیل نداریم هم با جریان های مخالف و منتقیدین دولت مشکیل نداریم لذا میتوانیم نقش میانجی داشته باشیم چون دولت و جریان های منتقید حکومت وشورای عالی صلح همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان است اما نهضت اسلامی یک سازمان بی طرف که با حمایت مسولین امنیتی افغانستان در مدت ده سال با امریکا مبارزه کردیم وطالبان بسیار نگاه خوش بینانه نسبت به نهضت اسلامی افغانستان دارد وطرح ما دعوت علمای سراسر اقغانستان که درست شان به خون مزدم افغانستان آلوده نباشد ودور هم جمع شود وگام های بعدی بر داشته شود.برای آمدن ضلح آوردن پبش زمینه های صلخ امر ضروری است یکی از پبش زمینه های صلح اعلام آتش بس و رها شدن سران طالبان از زندانها است که هنوز این پیش زمینه های صلح به وجود نیامده.

شرط دولت افغانستان این است که طالبان باید به دولت تسلیم شود اما برعکس طالبان می گوید باید امارت اسلامی در افغانستان باید بر قرار شود که در هر دو صورت صلح یک جانبه است وبه وجود نخواهد آمد طرح ما این است که هم دولت از بخش خواسته های خود بگذرد وهم طالبان ازامارت اسلامی خود بگذرد چنانچه عده از این طالبان ازعان کردندکه ما در افغانستان به دنبال امارت اسلامی نیستیم .

آژانس خبری وخت : شما طالبان را چند گروه معرفی کردید آیا شما با کدام گروه از طالبان ارتباط دارید ؟

ما با طالبان در تماس هستیم که افغانی فکر میکند و در داخل خاک افغانستان است و وابستگی به خارج ندارد هم ما وهم این دسته از طالبان خواستار آمدن دفترطالبان از قطر در کابل هستیم چون قطر جایی است که امریکا در انجا تصمیم به گسترش اشغال جهان اسلام می گیرد

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 1031
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دادگاه عالی هلند ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...