امروز  

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

گزارش کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» هرچه با شکوه تر برگزارشد

1396/9/1

در این کنفرانس ﻛﻪ در هوتل بین المللی کانتیننتال کابل برگزار شده ﺑﻮﺩ شخصیت های سیاسی و جهادی، وکلای پارلمان، رهبران احزاب، استادان دانشگاهها و اقشار مختلف مردم شرکت نموده بودند.

کنفرانس ساعت 10 ﻗﺒﻞ اﺯﻇﻬﺮآغاز شد بعد از تلاوت قرآنکریم و پخش سرود ملی کشور سخنرانان به ترتیب روی موضوعات مهم روز از قبیل مشکلات موجود در کشور، کشاندن نا امنی ها به ولایات شمال، توطئه علیه استاد عطا محمد نور و مسایل دیگر سخنرانی نمودند.

آقای عبدالجبار تقوا، والی پیشین کابل و رئیس انجمن والیان افغانستان در سخنان خویش ضمن تاکید بر اصلاح نظام، گفتند: مشکل اساسی ما این است که قدرتمندان اصلا متوجه رفتن به کج راه نمی شوند، روی خطی که می روند نمی بینند که کج است. چرا نمی بینند مگر مسئولیت پذیری همین است؟ حکومتداری از لحاظ شرعی و انسانی همین است که ما می بینیم؟ از هر طرف ناله و فریاد بلند است. امروز قصر سپیدار و ارگ به جای خانه ملت، بلای جان ملت شده است.

(متن کامل سخنرانی ایشان را می توانید در بخش های دیگر سایت و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی بخوانید).

سخنران بعدی آقای مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان و مشاور ریاست اجرائیه دولت ج.ا.ا بود که با انتقاد شدید از دولت در راستای توطئه چینی علیه ستون های مقاومت مردم افغانستان گفت: درست در همین راستای توطئه افگنی و نفاق آفرینی، دیده شد که در زمینه تضعیف جایگاه ملت افغانستان، اقدامات بی شرمانه ی زیادی انجام یافت، تضعیف ریاست اجرائیه، تضعیف متحدان سیاسی و موتلفین آن،  در صدر اولویت های این نفاق سازی قرار گرفت. بیشترین وقت این حلقه خبیثه، به جای خدمت گزاری برای مردم افغانستان، در راستای تخریب بنیه سیاسی رقبای بالفعل و بالقوه به مصرف رسید. زمانی که در این تیم میان متحدان اصلی تکت انتخاباتی که مثلث وبعدا مربع ها بودند، کار به آن رسوایی انجامید، در برابر دیگران چه میتوان پیش بین بود؟

(متن کامل سخنرانی اﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ در دیگر بخش های سایت و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی موجود می باشد).

آقای جاوید کوهستانی ﺁﮔﺎﻫﻲ سیاسی و نظامی، که یکی از دیگر سخنرانان این کنفرانس بود با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: به لحاظ تاریخی وضعیت امروز محصول دیروز است، رفتار های دیروز است و اقدامات دیروز است که ما متاسفانه درست انجام ندادیم. هنوز هم رهبران ما بینش استراتیژیک ندارند، مقطعی فکر می کنیم و تاکتیکی برخورد می کنیم متناسب با حوادث روز تصمیم می گیریم و دنباله رو حوادث هستیم.

(متن کامل سخنرانی مذکور در دیگر بخش های سایت و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی ﻫﻢ ﻧﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ).

سخنران دیگر این کنفرانس آقای محمد ناطقی معاون و سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بود. وی بیشتر به مسایل انتخابات در کشور پرداخته و گفتند: سوال اساسی ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ است که ما از این وضعیت موجود چگونه بگذریم؟ اگرچه دوستان گفتند ولی من هم اعتقاد دارم که نظام سیاسی افغانستان که محصول خون شهدای مان است باید داشته باشیم و نداشتن  نظام بدتر از یک نظام بد است.

(متن کامل سخنرانی مذکور ﺭا  در دیگر بخش های سایت و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ).

آقای عبدالحمید خراسانی مسئول نهضت اﺳﻼﻣﻲمقاومت با ارائه سخنان کوتاهی گفت:  به دولتمردان گوشزد می کنیم که سیاست های شما باعث شده است تا مردم ما هر روز به خاک و  خون کشیده شود. با سیاست های تبعیض آمیز که شما دارید هر روز به ظلم و استبداد و تبعیض در این کشور افزوده می شود.

ما با تمام توان در برابر دسیسه های که علیه ملت و شخصیت های جهادی مان در ﺻﺪﺩ انجام است ایستادگی نموده و از تمامی صدای عدالت خواهانه ملت مان حمایت می کنیم.

سخنران دیگر اﻳﻦ اﺟﻼﺱ آقای فضل الرحمن اوریا آگاه سیاسی بود. آقای فضل الرحمن اوریا در بخشي از سخنان شان با اشاره به نا امنی ها ﮔﻔﺘﻨﺪ: همه مشکلات موجود در کشور از فقدان درایت و شکنندگی سیاست های نادرست ارگ و کاخ سپیدار است. امروز اگر ما قربانی توطئه های شوم دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای خود می شویم. امروز اگر به بحران و مشکلات کشور ما روز به روز افزوده می شود. امروز اگر انتحار و انفجار فریاد ملت ما را بلند کرده و مردم مظلوم ما را به ستوه آورده است همه این ها ناشی از عدم تدبیر و بی لیاقتی دولتمردان ماست. امروز متاسفانه کار به جای رسیده است که لازم است بگوییم برای دولتمردان راهی باقی نمانده جز استفعا. ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺼﻴﺮاﺣﻤﺪ ﻛﻮﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﻭﻛﻼﻱ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭﻫﻤﭽﻨﺎن

شفیق الله صافی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﺯ وکلای ﺷﻬﺮ کابل ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﺯ ﺳﺘﺮ ﺟﻨﺮاﻝ ﻋﻂﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻭاﻟﻲ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ نیز در سخنان کوتاهيﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺿﺎﺣﺖ اﻋﻼﻡ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ: ما به نمایندگی از این مردم ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰاﺭﻱ ﻛﺎﺑﻞ می گویيم که رئیس جمه

ور متوجه کارهای خود باشد. هر روز به بدختی ما افزوده می شود جوانان ما کشته می شوند مشکلات افغانستان پیچیده تر می شود ولی صدای از ارگ بلند نمی شود.

ﻣﺎﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ اﺳﺘﺎﺩ ﻋﻂﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﻳﻢ ﻭاﺯﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﻋﺰﺕ ﻣﺮﺩﻡ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﭘﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻴﻢ

آقای فرهاد عظیمی نماینده مردم در پارلمان، پیام ستر جنرال عطا محمد نور والی بلخ و رئیس ﺷﻮﺭاﻱاجرایی جمعیت اسلامی افغانستان را قرآئت کرد. (ﻛﻪمتن پیام مذکور در دیگر بخش های سایت و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی موجود ﺑﻪ ﻧﺸﺮﺭﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ )

بعد از آن آقای سید اسلام الدین دهنمکی معاون دانشگاه پیام، قطعنامه پایانی این کنفرانس را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (متن قطعنامه مذکور در بخش های دیگر سایت ها و صفحات اجتماعی مربوط به نهضت اسلامی موجود می باشد).

کنفرانس ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻇﻬﺮ با دعائیه توسط مولوی عبدالعلیم عابد ﻋﻀﻮ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺩاﺭاﻟﻌﻠﻮﻡ ﺣﺎﺟﻲ ﭼﻤﻦ  به پایان رسید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قطعنامه پایانی کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/30

(این قطعنامه توسط آقای سید اسلام الدین دهنمکی معاون دانشگاه پیام قرائت گردید)

ما اشتراک کنندگان در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» با اتکا و اتکال به خداوند متعال و با باور و ایمان به این که راه مرم افغانستان راه حق و مبارزات آنان برای داشتن نظام مردم سالار و خدمتگزار، حق مسلم برای آنها است و نیز با اعتقاد راسخ به این که ادامه این راه یکی از وجایب و اولویت های دینی و ملی ماست، در راستای به دست آمدن اهداف این کنفرانس، قطعنامه زیرین را تایید و تصویب می نماییم:

 1. ما به صراحت اعلام می کنیم که ملت افغانستان ملت باهم برادر است، اجازه نمی دهیم که هیچ کسی میان این ملت به اساس قوم، زبان، مذهب و... نفاق ایجاد کند. و در راه استحکام این اخوت به جان و مال خود ایستاده هستیم.
 2. ما یقین کامل داریم که اگر نظام از وجود این حلقه خبیثه و ستون پنجم پاک و تصفیه گردد، ملت ما به حد اقل آسایش و رفاه می رسند. پس برهمه ما لازم است تا برای پاکسازی دولت از وجود این حلقه خبیثه که امنیت و آرامش مردم ما را به چالش کشیده است، از پا ننشینیم.
 3. ما همه به این عقیده هستیم که عناصر و شخصیت های خدمت گزار زیادی در این نظام از هر قوم و تباری وجود دارند که برای ملت افغانستان زحمت می کشند. این جا یک صدا از همه آنان حمایت خویش را به عمل آورده و از حکومت تقاضا داریم تا فرصت خدمتگزاری آنان را برحسب اجندای ستون پنجم، محدود نسازد و عرصه را برای آنان تنگ نکند.
 4. ما به کمال صراحت اعلام میداریم که هرگونه دست کاری و مداخله در ساختار اداری و سیاسی بلخ بر اساس توطئه حلقه خبیثه ستون پنجم به معنای اعلان جنگ علیه همه مردم افغانستان است. زیرا مردمی که در سایر ولایات براساس همین مداخلات این ستون پنجم، امنیت و ثبات خود را از دست داده اند، دیگر دلیلی نمی بینند تا این سناریو یک بار دیگر در بلخ تکرار شود.
 5. ما اشتراک کنندگان در این همایش به صراحت اعلام میداریم که ملت عزیز ما رنج ها و دردهای زیادی از بد امنی و عدم ثبات را کشیده اند. ما در عین این که دولت افغانستان را یگانه ممثل هویت سیاسی کشور می دانیم، این را نیز تصریح می کنیم که حلقاتی در درون نظام جای گرفته اند که اجندای غیر اجندای وحدت و ثبات افغانستان دارند. ما از رهبری دولت افغانستان به قاطعیت تقاضا می نماییم تا این چهره ها که شناسایی شده اند را از بدنه نظام دور بریزد.
 6. ما اشتراک کنندگان در این همایش از مفاد آنچه سخنرانان در این همایش به هدف حمایت از صلح و ثبات کشور ابراز داشتند، ابراز حمایت نموده و مواد این قطعنامه را به جدیت حمایت می نماییم. از دولت مجدانه تقاضا می نماییم تا به صدای مردم افغانستان گوش داده و بیش از این ستون پنجم را که حلقه خبیثه ای در درون نظام تشکیل داده اند را به مجازات بکشاند. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل سخنران مولوی مفلح در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله القامع للظم والعدوان، الرافع اعلام العدل والاحسان، الداحض لفساد اهل الکید والخسران

والصلاة والسلام علی رسوله النبی الملحمة والمرحمة وعلی آله واصحابه خیار الامة

حضار گرامی، خواهران و برادران!

با تقدیم درود به همه شما عزیزان حاضر در این مجلس، شما خوبانی که این جا برای بحث روی مهم ترین قضایای کشور گرد هم آمده اید!

وبا اتحاف دعا به روح همه شهدای این سرزمین به ویژه شهدای حادثه روز پنجشنبه 25 عقرب سال روان در کابل، که نخبه ترین فرزندان این سرزمین به شهادت رسیدند و درود به شهدای که همه روزه در گوشه گوشه خاک این وطن قربانی می دهند. آنانی که بایستی نام آنان به خط زرین نوشته شود. آنانی که تنها برای خدا و حفاظت خاک خود می رزمند. در هلمند شهید می شوند، بدون این که به این باندیشند در هلمند کدام قوم زندگی می کند؟ در بدخشان می رزمند و بدون این که بگویند کدام مردم به چه زبانی در این جا زیست دارند؟ ...این ها مردان واقعی این خاک اند. همه روح آن شهدا را شاد می خواهیم و مراتب عالیه در بهشت برین!

درست همه نیک میدانیم که در صفحه جدید کشور، قضایای مهمی اتفاق افتاده که بایستی به آن رسیدگی لازم صورت گیرد. طیف های سیاسی و نظامی مطرحی در این برهه از زمان که هرکدام دارای نقش های مهمی بودند، عرض وجود نمودند. در نخست فهم همه براین بود که افغانستان بعد از این همه تاریخ خونباری که به خود دیده است، با یکجا شدن عمدتا دو طیف مطرح در سیاست کشور که عبارت بودند از مجاهدان و مقاومت گران که بار اصلی دفاع از افغانستان را به عهده داشتند و تیم به اصطلاح متخصصان یا همان غرب زده ها که به محوریت رئیس جمهور وقت شکل گرفته بودند، برای افغانستان کار مشترک نمایند.

اما دیری نپایید که این باور خوب و خوش، به سرابی مبدل شد، چه کسانی که گویا زیر چتر تخصص و شایستگی به صحنه سیاست آمدند، همه با بد عهدی تمام با نقض همه توافقات خود، اقدام به یک مبارزه تمامیت طلبانه نمودند و بر همه قول و قرار های خود پشت پا زدند. و با گذشت هر روز از زندگی سیاسی خویش این موضوع را چنان متورم ساختند که با لابی گری و با یارگیری از قدرت های بیرونی ونیز با تحریک جنگ در امن ترین مناطق کشور و حفظ مخالفان مسلح به حیث بازوی اجرایی و قوه قهریه خویش، به سیاست حذف روی آوردند که نمونه های بارز آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.

ماحصل این سیاست بازی های کثیف، و روحیه عدم صداقت این تیم، سبب گردید تا وضعیت خونباری در مناطق مختلف افغانستان یکبار دیگر قوت گرفته و مردم ما قربانی بیشتری بدهند، از قتل های زنجیره ای سازمان دهی شده تا حمایت از دسته های مخالف شروع تا یاری خواستن از بیگانگان.

برادران و خواهران!

نیک میدانیم که در پی توطئه سازی برای  امیر اسماعیل خان چه چیزی قرار داشت. حال که او از ولایت هرات دور شده است، مگر در هرات چه کاری بهتری نسبت به زمان او انجام یافته است؟ ... امنیت مختل، باز سازی متوقف، و روحیه نفاق حاکم.

بعد از حذف جنرال داوود داود و مولانا سید خیلی و مولانا شاه جهان نوری و جنرال مطلب بیگ و انجنیر محمد عمر و مصطفی کاظمی و دیگر شهدا، چه چیزی در شمال اتفاق افتاده است؟... شمال که در زمان آن شهدا به کانون آرامی مبدل شده بود بعد از شهادت اینها چه چیزی هایی صورت گرفته است؟ سقوط مکرر کندز، بد امنی تخار ، بدخشان، بغلان و...

بعد از به شهادت رساندن استاد برهان الدین ربانی، دیگر چه چیزی در صحنه سیاست افغانستان می توان یافت؟  آنچه که دیده می شود، سیر نزولی امنیت، ثبات و باور میان مردم افغانستان است.

از دی دی آر شروع تا پی آر آر و حالا سی بی آر و همه آر ها در این ملک، یک هدف دارند، و آن تغییر ریشه ای در ساختار های نظامی، اداری، سیاسی و امنیتی کشور به منظور برآورده ساختن هدف های کثیف خدمت به خارجی ها و تحکیم نظام منافع تنها یک گروه مشخص که هر از گاهی در پشت سکو های سمت و زبان خود را پنهان میکند. یگانه چیزی که که این حلقه خبیثه آرزو دارد همانا تحکیم پایه های اقتدار نا مشروعی است که زیر پوشش های به ظاهر قانونی در پی آن است. آنچه که مادر انتخابات گذشته شاهد بودیم، مبین این واقعیت است که مردم سالاری و اصطلاحات شبیه به آن وسیله وبهانه ای بیش برای تحکیم تک رهبری جامعه نیست.

حضار گرامی!

آنچه در دو سه سال اخیر شاهد آن هستیم، ادامه این بازی کثیف است، یکی از نمونه های بارز آن، پشت پازدن به آن سند سیاسی میان دوجناح است که نشان دهنده این است که به هیچ کاری در این کشور جز همان اجندای مشخص، نمی اندیشند. جز اینکه در دهل نفاق می کوبند. آنچه خیلی بازار گرم دارد در هم کوبیدن و متفرق نمودن اردوی مجاهدین، است و بس. مشخص است که ملت ما آگاه اند و هیچ زاویه ای از این توطئه بزرگ ارگ نشینان برای آنان پوشیده نیست.

درست در همین راستای توطئه افگنی و نفاق آفرینی، دیده شد که در زمینه تضعیف جایگاه ملت افغانستان، اقدامات بی شرمانه ی زیادی انجام یافت، تضعیف ریاست اجرائیه، تضعیف متحدان سیاسی و موتلفین آن،  در صدر اولویت های این نفاق سازی قرار گرفت. بیشترین وقت این حلقه خبیثه، به جای خدمت گزاری برای مردم افغانستان، در راستای تخریب بنیه سیاسی رقبای بالفعل و بالقوه به مصرف رسید. زمانی که در این تیم میان متحدان اصلی تکت انتخاباتی که مثلث وبعدا مربع ها بودند، کار به آن رسوایی انجامید، در برابر دیگران چه میتوان پیش بین بود؟

شکی نیست که اکنون که به ظاهر آمد آمد انتخابات در پیش رو است، تکرار آن سناریو به شدت عملی می گردد.

 این بار خواب دیده اند که هدف می تواند مقام ولایت بلخ و ریاست اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان باشد. خواب دیده اند تا با فساد انگیزی می توان این بار با وقاحت تمام و دیده درایی و بی شرمی دامن توطئه خود را به زادگاه بوعلی و مولانا ببرند. این نشان میدهد که این حلقه خبیثه، نه در صدد خدمت به مردم افغانستان بلکه درپی راه اندازی جنگ در این کشوراند. این به صراحت این را می رساند که دیگر همه راه هایی خوش باور ماندن و انتظار فرصت برای تغییر در رویه این مردم، بیهوده و اشتباه است.

خواهران و برادران!

در این برهه که این حلقه خبیثه وابسته به بیرون ، از سفارت های خارجی در برابر مردم افغانستان گویا "مترسک" ساخته اند، باید بدانند که ملت افغانستان هوشیار اند که دیگر ازاین ترفند ها بترسند. اگر این شیادی ها و فتنه انگیزی ها در شانزده سال قبل کار گر بود، حالا این دسایس کاملا از کار افتاده است. خارجی ها هم خوب درک کرده اند که در این وطن چه کسی خدمت گار است و چه کسی دزد؟ چه کسی حساب های بانکی در بیرون دارد و پول های سیاه را به بیرون قاچاق می کند و چه کسی در این وطن ریشه در میان مردم خود دارد. به همه مردم معلوم شده که دیگر آن دسیسه هایی که در ارگ میان خلیلزاد و ایادی آنان طرح میشد و امریکایی امریکایی گفته برنامه های شخصی خود را به پیش می بردند، آن قصه ها به قصه های مفت، پوچ و باطل گذشته پیوسته است.

چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد!

امروز دزدی های ملیاردی این حلقه خبیثه، چنان برملا و آشکار است، که تعفن آن نه به داخلی ها پنهان است و نه به خارجی ها!

تکرار می کنم که از امریکایی ها و خارجی ها مترسک جور نکنید!

اگر مداخله صریح امریکا و غرب در اداره و اراده تان واقعیت است این را جرئت بکنید و علنا این را برای مردم افغانستان به صراحت بگویید که سفیر امریکا ولایت استاد عطا محمد نور بر ولایت بلخ را نمی خواهد!

بگویید تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد! اگر امریکایی ها تایید کردند،  ملت بداند که حاکم اصلی کیست؟ ودلقک ها چه کسانی اند؟ اگر امریکایی ها طفره رفتند، معلوم شود که از امریکایی هامترسک ساخته اید! مترسکی که هیچ کسی از او نمی ترسد دیگر... بگویید! این مردی را از خود نشان دهید، که این تصمیم شماست و یا تصمیم امریکایی ها؟... بگویید تا تکلیف مردم افغانستان در برابر شما روشن شود!... بگویید تایک بار دیگر چهره واقعی تان را مردم بشناسند!...

واقعیت این است که چندین سال است که شما به نام امریکایی ها نیت پلید تان را تمام می کنید!... شما هستید که در کشور امریکایی های را بهانه هر نوع تمامیت خواهی خود می سازید!... این شما هستید که هر ازگاهی چون خو پایگاه ملی و مردمی ندارید، در تطبیق اهداف شوم خود به امریکایی ها پناه می برید! اما ... این را بدانید که دیگر نه شما آن چهره های پنهان هستید ونه امریکایی ها آن مردم دنباله رو شما! به فرض اگر دنباله رو شما هم باشند امریکایی ها کی ها هستند؟... آن ها چکاره این ملک اند؟.... اگر آنان عرضه ای میداشتند، گلیم این مصیبت را در افغانستان زود تر جمع می کردند... بالآخره خود این مردم آن مردم شانزده سال قبل نیستند که دیگر فریب وعده های میان تهی شما را بخورند!...

به خود بیایید!... استاد عطا محمد نور، خط سرخ مردم ماست! جنگیدن تان با او جنگاندن سرتان به یک صخره پولادین است... خوش باشید ویا خفه آرزوی مردم افغانستان این است تا به جان خود از او حمایت کنند و دیگر اجازه ندهند تا شما با نیت های شوم تان به قد و قامت ملت افغانستان به دلخواه خود جامه جهنمی ببرید و بدوزید!

بهتر است تا به جای این توطئه آفرینی و نفاق افروزی رسوایی ها و ناکامی های خود را جبران کنید که دیگر در برابر مردم افغانستان روی دیدن را هم ندارید!... بهتر است که به جای این توطئه آفرینی به نان و نمک مردم افغانستان پاس کنید که نه برای شان نان داده توانستید ونه امنیت ! بلکه نان را از دست شان گرفتید ونیز جان شان را برده اید!

توصیه ما به سران مجاهدین از همه اقوام این است که این حلقه خبیثه نه به قوم تعلق دارد و نه به ملت، این حلقه خبیثه که ریشه در میان  حتا وابستگان خویش ندارد. اقوام شریف افغانستان، چه تاجیک چه پشتون چه اوزبیک و غیره شریف تراز این اند که این حلقه خود را به آنها وانمود بسازد. این حلقه خبیثه یگانه چیزی که میشناسد، دشمنی با جهاد است، دشمنی با کلیت دین است، فرقی نمی کند که مجاهد کیست و به چه قومی وابسته است، دشمن این حلقه خبیثه اسلام است، تفاوتی نمی کند که متدین از چه قومی است. بنا براین ایجاب می کند که همه دست به دست هم بدهند تا نگذارند تا این حلقه با کوبیدن تک تک مجاهدین، راه به سوی نا کجا آباد های خود بکشاند.

پس بهتر این خواهد بود تا همه باهم یک صدا صدای عدالت شویم، صدای این شویم که نگذاریم تا این مشت از ایادی استکبار آنچه خواست انجام بدهد. بدون این که هیچ نیت خیری در کار آن باشد.

بنا براین، لازم است تا خط دفاع در برابر این دسیسه سازی ها، از هم اکنون ایجاد گردد

در این راستا اقدامات زیرین به عنوان قدم های هشدار و نخستین گام ها مبادرت باید ورزید:

 1. ایجاد تفاهم میان نیروهایی جهادی و مقاومت گران از هر قوم و مردم عزیز کشور مان.
 2. خنثی سازی تفرقه آفرینی زیر عناوین زبان، قوم و...
 3. تقریب دیدگاه های مشترک میان مذاهب افغانستان.
 4. کاستن فاصله میان رئیس اجرائیه و مقام ولایت بلخ.
 5. افشا و علنی ساختن توطئه ها علیه والی بلخ.
 6. ایجاد یک لایه مردمی در دفاع از مقام ولایت بلخ به صورت مدنی
 7. ایجاد مکانیزم های موثر برای خنثی سازی دسیسه سازی.

پس وعده ما روز موعود!...به امید رسیدن زود آن روز تا خط حق از باطل زودتر سوا و جدا شود!....

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن پیام ستر جنرال عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/30

 

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

(متن پیام ستر جنرال عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» که توسط آقای فرهاد عظیمی نماینده مردم در پارلمان قرائت گردید)

سلام ها و تمنیات نیک و قلبی مرا پذیرا باشید.

می خواهم از نهضت اسلامی افغانستان، از جناب مولوی صاحب مفلح و از همکاران گرامی شان که چنین همایش با شکوهی را ترتیب داده اند صمیمانه سپاسگذاری نمایم و از خداوند بزرگ برای ایشان سلامتی و سعادت آرزو می کنم.

اجازه بدهید تا از نشانی مردم افغانستان یک بار دیگر مراتب تسلیت خود را نسبت واقعه هفته قبل که سبب شد تا تعدادی از فرزندان پلیس و شهروندان ملکی ما به شهادت برسند ابراز نمایم!

شهدای ما عزیزان ما بودند و هستند. کسانی که از منطق شهادت بیگانه اند، جز از مرگ ذلیلانه چیزی دیگری نمی دانند، از درک معنای شهادت عاجزند. و از تریبون همین همایش برای ملت بزرگ افغانستان وعده می سپارم، که در گرفتن انتقام خون شهدای مان تا پای جان کوتاه نخواهم آمد و دست های کثیفی که به خون هموطنان ما رنگین است را به توفیق خدا و به یمن همراهی مردم مان کوتاه خواهیم کرد.

حضار گرامی!

برای من که عمری در کنار مردم ام بوده ام، نیک میدانم که دردمردمم چیست؟ نیک میدانم که این مردم عزیز ما در کمال بردوباری وحوصله مندی چه دردی را می کشد؟ به خوبی احساس می کنم که همه روزه پدران ومادران زیادی چه درد می کشندو روزانه به شمار خواهران بیوه وبه فرزندان یتیم ما افزوده می شود! اما این را نیز خوب میدانم که این صبرحدی دارد، واین حوصله هم مرزی!... فرقی نمی کند که ملت ما به دستان کثیف دشمنان شان کشته می شوند ویا هم در اثر توطئه، دسیسه ونالایقی وبی کفایتی همه روزه قربانی میدهند. هر کسی که سبب ریختن خون مردم ما گردد، نزد مردم ما به محاسبه کشانده خواهد شد، محاسبه ملتی که در برابر هیچ زور گویی سرخم نکرده است.

برادران وخواهران!

هم اکنون که از طریق این پیام به شما صحبت میکنم، در بسا نقاط کشور عزیز ما سربازان ما درسنگر دفاع از حریم وساحت ارزش های دین ومیهن خون میدهند. همه روزه ملت باهیولای ترور ووحشت دست وپنجه نرم می کند. این همه قربانی برای چیست؟ این همه ریختن خون بهترین فرزندان این کشور به چه هدفی است؟ واضح است که این ملت از عزت، کیان و شرف خود دفاع می کند. این فرزندان دلیروابسته به افغانستان اند. از این رو پیام صریح میدهم که ساختار های نظامی واداری مال هیچ یک نیست، تنها در دست کسانی به امانت است و میزان ماندن در خدمت مردم افغانستان، تعهد پابندی به امانت داری خوب است. پس این ملت آماد است تا یک بار به محاسبه روی آورد، محاسبه کند که چه کسانی به منافع علیای کشور می اندیشند، وچه گروه هایی دارای های عامه و امانت های مردم را جزء مال شخصی خود می پندارند؟

حضارگرامی !

بنابرباور فوق این اجلاس مهم شما ازنخستین گام ها در راه به محاسبه کشاندن کسانی است که به امانت مردم به دیده املاک واموال و دارایی های شخصی خود نگاه می کنند. اما به یقین که این اجلاس وهمانند آن پاسخی است جدی برای این گونه باور های غیر دینی و غیر ملی.

بلی ... ملت ومردم ما در شرایط بس دشوار امنیتی و عدم استقرار سیاسی به سر می برند. اولویت های زیادی وجود داشت ودارد که بایستی به آن رسیدگی لازم صورت می گرفت تا در این وضعیت موجود به سود مردم افغانستان تغییراتی به وجود آورده می شد. اما آنچه از سوی ستون پنجم داخل در نظام به مشاهده رسیده است، درست حرکت هایی بوده که  در جهت مخالف این اولویت هابه حرکت آمده است. از این رو ملت ومردم شریف ما حاضر وآماده نیستند تا دیگر زیر شعار های کاذب و بهانه های واهی، امنیت وثبات خود وکشور خود را در معرض خطر قرار دهند.

شما همه شاهد بودید که اخیرا چه رسوایی ای از داخل وزارت داخله کشور بیرون شد!... رسوایی ای که صریح ترین آپارتاید را از زبان شخص اول به اصطلاح مملکت باز گو می نمود. کلماتی که شاید از دهن صهیونست ها، نژاد پرستان افریقای جنوبی عصر تبعیض، و در هیچ فرهنگی به این صراحت وجود نداشته باشد.... شما قضاوت کنید که مگر این به همین سادگی و تصادفی است؟ چرا از قربانی هایی که در هلمند و سایر ولایات روزانه تابوت شده به خانه های شان می روند یک چنین ترکیبی پرسیده نی شود؟... یک قطعه ضد شورش اهمیت دارد و یا ساختن یک قطعه برای قطع حملات انتحاری وصد ها سوال دیگر!... قضاوت به شما ملت افغانستان!... همه این امور برای مشتعل ساختن جنگ در کشور میان اقوام باهم برادر این کشور به راه انداخته شده است و بس...اما کور خوانده اند؛ چون ملت ما بیدار است و فریب این دسایس را نمی خورد.

لازم به یاد آوری میدانم که ما در صدد تحکیم هرچه بیشتر مناسبات اجتماعی مردم مان هستیم، وحدت ملی خود را قربانی هیچ دسیسه ای نمی کنیم، از مردم شریف افغانستان از همه اقوام باهم برادر این کشور تقاضا می کنم که در یک صف واحد و بنیان مرصوص از یکپارچگی خود حراست کنند. زیرا برای ملت ما دام های زیادی چیده شده است تا ما را زیر شعار های قوم، زبان و... تقسیم کنند. آنچه از رسوایی هایی که همه روزه از نیات شوم ارباب این توطئه های پلید بیرون می ریزد همه جزء اعمال عامدانه ای است که یک هدف دارد وآن به حرکت آوردن چرخ نفاق در کشور مان که خوش بختانه ملت ما فریب این نیرنگ ها را نخواهند خورد.

در پایان یک بار دیگر از شرکت کنندگان گران ارج، تقدیر نموده و مراتب احترام خود را حضور همه تقدیم نموده و نیز از برگزار کنندگان این همایش ابراز تشکر می کنم.

و من الله التوفیق

 

با عرض حرمت

استر جنرال عطا محمد نور

رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان و والی  بلخ

30 عقرب 1396

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 متن سخنرانی محمد ناطقی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺰﺏ ﻭﺣﺪﺕ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/9/1

حضار گرامی بزرگان اﻟﺴﻼﻡ علیکم و رحمت الله و برکاته

من بدون مقدمه عرض می کنم وسوال اساسی ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ است که ما از این وضعیت موجود چگونه بگذریم؟ اگرچه دوستان گفتند ولی من هم اعتقاد دارم که نظام سیاسی افغانستان که محصول خون شهدای مان است باید داشته باشیم و نداشتن  نظام بدتر از یک نظام بد است.

برای بیرون رفت و ﮔﺰار از این مشکلات دو نظریه یا فکراست:

 یک نظریه این است که ما به انتخابات نمی رسیم، لویه جرگه قانون اساسی را نمی توانیم تشکیل دهیم و نمی توانیم با این وضعیت موجود یک انتخابات سالم برگزار نماییم. و این طرز تفکر پیشنهاد برگزاری لویه جرگه قانون اساسی را دارند که یعنی می گویند برگردیم به اول و به همان نقطه صفر که آقای کرزی بارها برای خروج از بحران لویه جرگه را پیشنها کردند که مطمئنا قانون اساسی، جامعه بین المللی، جامعه مدنی و مردم ما اجازه چنین چیزی را نمی دهند که ما برگردیم به اول و به نقطه صفر.

دوم،  راه دیگر و راه دوم به نظرم چیزی است که در نظام ما و قانون اساسی ما آمده وقانون اساسی باید خط قرمز ما باشد و قانون اساسی خوبی هم است واگر به قانون اساسی ملتزم نباشیم هیچ چیز به چیزی بند نمی افتد و ما برمی گردیم به اول و به مصیبت های وحشت ناک ﺩﻳﮕﺮ.

مسلما ما دشمن مشترکی داریم؛ داعش و طالب دشمن مشترک ما است و همه را می کشند چه هزاره چه تاجیک و چه پشتون.

راه دوم راه انتخابات است راه که قانون اساسی هم پیش بینی کرده اما با یک مکانیزم و ساز و کار ها و دستورات جدید. برای این کار شورای تفاهم احزاب که نود در صد احزاب در آن حضور دارند در اعلامیه که دادند گفتند که ما به این کمیشنران اعتماد نداریم و با ید این ها عزل شوند که این فشار های هم روی اتحادیه اروپا هم روی آمریکا و هم روی سازمان ملل و دولت وحدت ملی تاثیر گذاشتند.

البته در بسته پیشنهادی احزاب این موارد ذکر شده است:

تاکید روی عزل کمیشنران، تغییرات اساسی در هر دو کمیسیون، وسهم گیری احزاب و جریان های سیاسی و جامعه مدنی در نظارت از انتخابات.

که ما اعتقاد داریم این وضعیت قابل تحمل نیست و باید تغییر کند و باید هم تغییر کند و امید واریم این کار به زودی انجام شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن سخنرانی آقای جاوید کوهستانی آگاه سیاسی در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/9/1

به نام خدای صلح و عدالت و با سپاس از برگزار کننده ﮔﺎﻥ کنفرانس امروز با اجازه بزرگواران حاضر در این کنفرانس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

حضار گرامی بلي همه میدانیم که اوضاع افغانستان برای همه نگران کننده است در گذشته هم اگر اتفاقاتی از قبیل ترور و به شهادت رساندن بزرگان، فرماندهان و شخصیت های ملی و جهادی افتاده بود همه سازماندهی شده و از قبل پلان شده بود قرار  براین بود که ستون مقاومت را در هم بشکنند و یک نظام وابسته و ضعیف و انحصار گرا فراهم بسازﻧﺪ. در سالهای 2008 و یا 2007 وقتی تصمیم بر این بود که شمال افغانستان را به وزیرستان شمالی تبدیل کنند ما بارها گوشزد کردیم و گفتیم و در آن زمان رهبران و بزرگان ما بسیار که ما دنبال شان بودیم سخت مقطعی فکر می کردند.

به لحاظ تاریخی وضعیت امروز محصول دیروز است، رفتار های دیروز است و اقدامات دیروز است که ما متاسفانه درست انجام ندادیم. هنوز هم رهبران ما بینش استراتیژیک ندارﻧﺪ مقطعی فکر می کنیم و تاکتیکی برخورد می کنیم متناسب با حوادث روز تصمیم می گیریم و دنباله رو حوادث هستیم.

شکی نیست که بعد از کنفرانس بن شکل و ساختار سیاسی افغانستان همسو و وابسته به خارج شد. وی گفت در گذشته اول ما را از بی 52 می ترساندند و حالا هم تصمیم گیرنده سفارت آمریکا است هم قصر سپیدار و هم ارگ ریاست جمهوری هیچ گونه پاسخگویی به ملت افغانستان ﻧﺪاﺭﻧﺪ. وقتی با سفیر آمریکا و انگلیس ملاقات می کنند بسیار افتخار می کنند چون پاسخگوی این سفارت هاﻫﺴﺘﻨﺪ . به هیچ صدای و ناله مردم افغانستان پاسخگو ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ صدای مردم افغانستان ﺭا با تیر و تبر زدند و قتی شما صدای عدالت خواهی را بلند می کنید شما را انفجار و انتحار می کنند.

انتحاری های که جنبش روشنایی را زدند چهار ماه در هود خیل بودند و از طرف شبکه حقانی و طالبان آمده بودند و وقتی نتوانستند برنامه های دیگر شانرا عملی کنند آمدند زیر نامه داعش این جنبش را زدند. این را افرادی از درون دولت افغانستان انجام دادند.

جنرال دوستم را روان کردند به سفر که شما بروید در غورماچ امنیت بیاورید، معصوم استانکزی رفت به قطر و به طالبان گفت که دوستم اینبار نباید زنده بیرون بیاید. وقتی این کار نشد برای شان توطئه کردن وﺩﻭﺳﻴﻪ ایشچی درست کردند اگر او خوب نبود چرا اﻭﺭا در انتخابات در کنار تان قرار دادید؟ و از رای شان استفاده کردید. تمام چیزی را که شما می ﺑﻴﻨﻴﺪ سرکوب مردم افغانستان است. حذف اقوام دیگر و انحصارگرایی دولت فعلی بدتر از زمان دوره عبدالرحمن خان است. نیم ملیون نفوس هزاره که در کویته زندگی می کنند از زمان دوران عبدالرحمن خان به کویته رفتند و آواره شدند.

در مورد حصار کشی خط دیورند باید بگویم که چرا کسی نمی گوید که حصار کشی نکنید ما خط دیورند را قبول نداریم دلیلش این است ﻛﻪ هنوز رهبران ﻣﺎ سر اقتدار پاکستان را تاج گذار می دانند. در دور دوم انتخابات دوره حامد کرزی همه میدانند که داکتر عبدالله رای را برده است و قبول کردند ولی پاکستان خواست که کرزی رئیس جمهور باشد و پاکستان اﻳﻨﺠﺎ رئیس جمهور ساﺧﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﺎچرا چون گفتند که این خط مقاومت را ما نمی توانیم تحمل کنیم.

در این دوره ریاست جمهوري شما دیدید کسانی که از غرب آمده بودند و در خانه های شان انگلیسی صحبت می کنند و سکولار ﻫﺴﺘﻨﺪ  و از مذهب و مسایل مذهبی هیچ آگاهی ندارند - قسم می خورم که اشرف غنی حمد شریف را نمی فهمد-. وقتی کسی به رای و انتخاب مردم اعتقاد ندارد به کجای دموکراسی باور دارد. همه چیز را به سوی قومی بودن پیش می برید. وقتی یک ملت واحد نباشد کجا دولت ملی شکل می گیرد. بدون داشتن مرز رسمی شما حاکمیت را تعریف نمی توانید افرادی که درگذشته وکیل بودند، وزیر بودند رابطه فامیلی با آن طرف داشتند خانه داشتند رابطه ای زیر زمینی با آن طرف دارند و دختران شان را به آی اس آی دادند ولی وقتی از خط دیورند بحث کنیم اتهام آی اس آی بودند را به من می زنند. به نام دی دی آر، کجاشد این امکانات نظامی افغانستان؟ چرا آن همه امکانات از بین رفت برای این که یک توطئه در جریان است. سیاست های آمریکا ضد منافع افغانستان است.

در سوریه دیدﻳﺪ که آمریکا عملا داعش را به جای امن انتقال می دهد، سلاح های که از دست داعش گرفته شده است همه آمریکایی هستند. همین اکنون در اکثر جبهه های جنگ افغانستان آمریکا طالبان را حمایت می کند.

همین لحظه که صحبت می کنیم داعش توسط آمریکا به کمک عرب ها از طریق بندر کراچی در تبانی با گروپ های اسلامی پاکستان در حال انتقال به داخل خاک افغانستان از طریق وزیرستان شمالی از طریق انگور اده به زابل و کنر و نورستان و قصد عزیمت به شمال افغانستان را دارند. چر اقدامی صورت نمی گرد؟ در درون نظام کسانی که عضو ام آی سکس هستند، عضو سیا هستند و عضو سرویس های امنیتی خارجی هستند چنین وضعیتی را می خواهند چون این ها زیر پرچم بیگانه زندگی می کنند. اینها به افغانستان پایبند نیستندو

وضعیت در تمام ارگان های دولتی به حدی پایین و در ادارات امنیتی به حدی پایین است که با گذشته ها اصلا قابل مقایسه نیست کارمندان امنیت ملی با تمام توان اطلاعات جمع آوری می کنند ولی اقدامي صورت نمی گیرد و ترتیب اثر داده نمی شود ولی کاری که می تواﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ هرجای لازم باشد یک انتحاری را می تواند حاضر بکند.

کار که باید شود از هر قوم و زبان با هر سلیقه و بینش در برابر وضعیت موجود بسیج شویم، افشاگری کنیم و ایستادگی. همه میدانید که ما نه در خزان که در تابستان داغ توطئه قرارداریم.

توطئه که علیه استا عطا که یکی از ستون های مقاومت افغانستان است، در جريان است در صورتیکه یکی از بهترین والیان افغانستان است. شما عملا می بینید که هیچ ولایت افغانستان نه تنها از نظر امنیتی که از نظر ساختار شهری با شهر مزار شریف قابل مقایسه نیست چرا علیه ایشان توطئه می کنید چه لزومی دارد؟ خیر است که استاد عطا انگلیسی نمی داند.

اگر متوجه نشویم اگر در برابر توطئه ها ایستاد نشویم وضعیت ما بدتر از اکنون خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عبدالجبار تقوا والی پیشین ولایت کابل و رئیس انجمن والیان

1396/9/1

از حضور شما در این مجلس باشکوه خوشحالم و چه نام زیبا و ادبی را برای این محفل انتخاب کردند!

باید بگویم که اکنون سر و پا دردیم، کشور ما در آتش غم می سوزد در هر خانه مردم افغانستان ماتم است، بروید به هلمند به بدخشان  به کنر به میمنه و ارزگان به غرب و شرق و جنوب و شمال هیچ جای مصئون نیست، حتی مسجد خانه خدا هم در امان نیست. به هرجای و هر خانه ای که برویم شکوه و شکایت از خانه ویرانی هاست. در هر جایی که بنگریم نشان از تخریب سنگر دفاعی ماست هر جای که بنشینیم شکوه از نرسیدن اعاشه سربازان ماست، کار نیست، شغل نیست، مردم از هر لحاظ پریشانند و در هیچ محافل بین المللی ما آبرو نداریم.

مشکل اساسی ما این است که قدرتمندان اصلا متوجه رفتن به کج راه نمی شوند، روی خطی که می روند نمی بینند که کج است. چرا نمی بینند مگه مسئولیت پذیری همین است؟ حکومتداری از لحاظ شرعی و انسانی همین است که ما می بینیم؟ از هر طرف ناله و فریاد بلند است. امروز قصر سپیدار و ارگ به جای خانه ملت، بلای جان ملت شده است.

چرا برای مشکل افغانستان راهی جستجو نمی شود؟ ما دشمن نظام نیستم ما نمی خواهیم به تفنگ پناه ببریم قطعا، و دیگر خرابی ها را نمی خواهیم ولی می خواهیم همه در زیر یک سطر و یک سقف بنشینند و سرنوشت این وطن را تعیین کنند. خاموشی در برابر مظالم ظلم است. پیشنهاد برای اصلاح این نظام جز نظام اعتقادی ماست.

اگر اعمال حکومت را محاسبه کنیم به عنوان نمایندگان مردم می بینیم که در حصار خانه های کانکریتی و به دور از مردم زندگی می کنند و دروازه های شان به روی مرد بسته است. داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی برادر ما هستند. در کنار مردم و با مردم باشند نباید نطفه استبداد را در گهواره دموکراسی شیر دهند. صدای طفل استبداد را در بستر دموکراسی ما عملا می شنویم.

از طرفی ما گرفتار بازیهای سیاست های منطقه و فرا منطقه شده ایم هرچه می کشیم از دست این سیاست هاست به یکی نیش می دهد و به دیگر نوش؛  بازی های چندگانه در کشورما در جریان است.

باید همه بزرگان، جامعه مدنی، احزاب و ... زیر یک سقف بنشینیم و روی مشکلات افغانستان بحث کنیم.

باید سر اصل درد متمرکز شویم. باید بگویم حکومت ها از سرخیرات سر ملت ها تشکیل می شود و باید به صدای مردم شان گوش دهند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معرفی کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/30

شخصت های فرهیخته کشور، حضار مجلس، خواهران وبرادران!

اجازه بدهید تا شما را از نشانی نهضت اسلامی افغانستان در این همایش خیر مقدم گفته و حضور شما در این مجلس را که زیر عنوان شکوه مقاومت در خزان توطئه هاست، را گرامی بداریم.

درست، زمانی که به اوضاع کشور دقت می کنیم، وزمانی که شرایط را تحلیل می کنیم، دو نکته بس مهم به نظر ما می رسد:

یک: اسف بار مردم و کشور ما که متاسفانه همه روزه رو به وخامت گذاشته و هر روز ملت و مردم ما شاهد قربانی دادن اصیل ترین فرزندان شان اند. روزانه وضعیت کشور چنان رو به خرابی گذاشته که امنیت، رفاه اجتماعی، وضعیت بد اقتصادی، تیره ترشدن روابط خارجی، گسترش عدم اعتماد به آینده و فراگیر شدن نا امیدی میان جوانان و ده ها عامل دیگر کشور را به طرف پرتگاهی هولناک سوق داده است.

دوم: در یک چنین فضایی که جا داشت تا همه کسانی که در کشتی سیاست وثبات افغانستان نشسته اند، بایستی در خدمت مردم باشند و در پی مدیریت اوضاع کشور باشند، ونگذارند تا کشور به مرز فروپاشی پیش برود، حلقه ای سر برون نموده و در پی تشدید بحران و در صدد گل آلود کردن بیشتر اوضاع است.

بنابراین دو مورد، وضعیت بسیار شباهت به همان دوران مقاومت مردم افغانستان می رساند که همه زیر چتر رهبری خردمندانه پروفیسور شهید استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور وقت و قهرمان ملی کشور شهد احمد شاه مسعود به دفاع از افغانستان پرداختند واجازه ندادند تا کیان ملت افغانستان به پایان برسد و کشور به اشغال در آید. از این رو برای ما این دوران یاد آور همان زمان است واین جا آمده ایم تا به صراحت برای مردم افغانستان بگوییم که ما در کنار تان هستیم ومقاومت مردم افغانستان در برابر توطئه گران پایان پذیر نیست.

زمانی ما خزان و زمستان می گوییم بیشتر منظور ما معطوف به مردم افغانستان است که هم اکنون جاداشت تا از خیمه های آنان که زیر شلاق سرما قرار دارند، باز دید کنیم. جا داشت تا کسانی که زمام اداره کشور را به دست آورده اند، و در تصرف خود دارند، وقت وزین خود را به این موضوعات صرف کنند و عطش به ادامه و تصاحب قدرت را از راه خدمت به مردم افغانستان جستجو کنند، اما برعکس، دیده شده است که این مردم افغانستان است که در این میان از سوی این حلقه به فراموشی سپرده شده است.

توطئه علیه نا امنی های شمال از همین ریشه آب می خورد، هدف گردن و افتادن به جان امنیت شمال دیگر برای ملت افغانستان امری نیست که قابل پذیرش باشد. تبانی و توطئه علیه شخص استاد عطا محمد نور حلقه ای است برای فروپاشی ثبات و امنیت مردم افغانستان که هم اکنون از سوی یک حلقه در درون نظام و یا همان ستون پنجم صورت می گیرد.

 بنا براین این جا برای این آمده ایم تا به صراحت به ستون پنجم اعلام کنیم که دیگر زمان این نیست که برای پیاده شدن اهداف خرد و کوچک تان امنیت وآرامش مردم افغانستان را به حراج بگذارید... به تعبیر همان شاعر:

برو این دام را جای دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فراخوان کنفرانس یک روزه با عنوان: «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/29

فرهیخته گرامی!

از دیر باز است که ملت شریف و مومن افغانستان با صبوری و حوصله مندی تام برای دست اندرکاران نظام فرصت این را داده است تا در راستای خدمت گزاری به مردم افغانستان، کاری از پیش ببرند. ملت عظیم افغانستان این شکیبایی را از خود نشان داده اند که برخی از کاستی ها و نارسایی هایی که از سوی مسؤولین نظام رخداده و میدهد را به دیده اغماض نگریسته و به حکم اینکه شرایط کشور طوری نیست که همه خواسته های ملت برآورده گردد، از آن درگذشته اند. اما سعه صدر این ملت بزرگوار، حلقه ای در درون نظام را چنان گستاخ نموده است که بجایی شرمیدن از ملت افغانستان، با کمال وقاحت و قبوحت، به جای انجام وظایف اصلی خود دست به توطئه گری و دسیسه سازی زده و میزنند.

 گفته اند که خوبی چو از حد بگذرد، نادان خیال بد کند؛ اما حالا فصل این رسیده است تا نه تنها بایستی در برابر این فتنه افروزی ایستادگی کرد بلکه آماده برای تصفیه و تسویه حساب با این حلقه که کل نظام کشور را مواجه به بحران نموده است، باید شد.

از این رو از شما سرور گرامی آرزو می رود تا معطوف به اجندا و عناوینی که در ضمیمه این فراخوان درج است، نگاه و نظر خویش را در این امر مهم دینی، ملی و تاریخی با اشتراک در کنفرانس یاد شده ابراز و اظهار داشته و سهیم گردید.

به یقین که حضور شما این رسالت را به قله کمال خود خواهند رساند.

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 1201
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دادگاه عالی هلند ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...