امروز  

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

گزارشي از مسجد جامع پل خشتي كابل

جمعه 18 ميزان 1388

مسجد جامع پل خشتي كابل مملو از نمازگزاراني بود كه از ديرباز آرامش روحاني اين مسجد را غنيمتي براي التيام خستگي‌هاي زندگي روزمره خويش مي‌دانند؛ اما اين هفته عطر صميميت هميشگي اين مسجد از نوع ديگري بود!... انگار كه مسجدالاقصي بدست باد و باران نامة اشك آلودي فرستاده است كه از واژگان آن خون مي‌چكد و بوي كباب تكة تن كودكان غزه را مي‌تراود!...

بلي! در اين روز فضاي مسجد آگنده از درد قلب جهان اسلام، فلسطين و قدس شريف بود! صفوف نمازگزاران آميخته با ياد و خاطره مسجدالاقصا!... همان اقصايي كه تهداب هاي آن ذريعه بيل و كلند صهيونيزم همه روزه تخريب مي‌گردد، همان اقصايي كه نمازگزاران از ورود به آن منع مي‌شوند، همان اقصايي كه هر لحظه احتمال فرو ريزي سقف آن بالاي نمازگزاران مي‌رود!...

روز جمعه 18 ميزان 1388هـ.ش روز خشم عليه رژيم اسرائيل از سوي رئيس اتحاديه علماي جهان اسلام دوكتور شيخ يوسف القرضاوي اعلان گرديد و اين اقدام عقب آغاز مرحله پيشرفته جنايتكاري رژيم اسرائيل عليه مسجدالاقصا به راه افتاد!

رژيم از چندي بدينسو با منع ورود نمازگزاران به درون مسجد و پيوست سازي صحن مسجدالاقصا به ساحات يهودي بيت المقدس اشغالي و حفاري و كندن كاري هاي زيرساخت هاي مسجدالاقصا، اوج جنايات خويش را به نمايش گذاشت.

اين اقدامات تأثر عميق مسلمين را سبب گرديد و شيخ قرضاوي در همسويي با صدراعظم تركيه فرياد مسجدالاقصا را يكبار ديگر در مجامع جهاني و به ويژه دركشور هاي اسلامي بلند نمودند؛ از جمله اعلان روز جمعه بنام روز جهاني خشم عليه اسرائيل را راه اندازي نمودند و از تمام كشورهاي اسلامي برگزاري اين مناسبت را تقاضا داشتند... كه در اين روز با تأسي از اين فراخوان و با درك وجايب اسلامي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف افغانستان اين موقع را مغتنم شمرده و با همسويي با عالم جيد و دانشمند بزرگوار استاد عنايت الله بليغ خطيب مسجد جامع پل خشتي در اين مسجد يكبار ديگر صداي مظلوميت ملت  فلسطين را بلند نمودند.

آقاي مولوي محمدمختار مفلح رئيس اين شورا كه در اوج احساسات براي مردم سخنراني مي‌نمود مسئوليت كشورهاي اسلامي در قبال مسئله فلسطين را برشمرده و قطعنامه‌ هشت ماده‌يي را به استماع قاطبه هزاران نمازگزار به خوانش گرفت كه همه نمازگزاران بند بند آن را تاييد نموده و انزجار خويش را از جنايات رژيم صهيونيستي ابراز داشتند.

سپس آقاي عنايت الله بليغ به سخنراني مبسوطي پرداخته و از اينكه آقاي مولوي مفلح او را در جريان ابتكار دكتر قرضاوي قرار داده است سپاسگزاري كرده و در سخنراني خود از فرضيت جهاد و مبارزه با رژيم صهيونيزم با قاطعيت سخن رانده و مسئوليت همگاني در اين رابطه را گوشزد ساخت.

اين دو سخنراني كه از سوي هزاران تن نمازگزار با احساسات و سردادن شعارهاي مرگ بر اسرائيل همراهي مي‌شد، در واقع كاري برجسته بود كه از ساير فعاليت ها در اين عرصه تفاوت داشت، اين كار نه موسمي بود و نه وابستگي به يك فصل مشخص!!...

به تحليلي ديگر اين اقدام در واقع مشتي بود به دهن كساني كه اين گونه اقدامات را متأثر از ديدگاه سياسي كشوري خاص مي‌دانند، اينجا آن قماش از مردم! كه از نان و مهماني سفارت هاي كفري و كرنش در برابر دستگاه‌هاي جاسوسي! ابا نمي‌ورزند از همسويي با جهان اسلام در ترس مي‌افتند و يا در واقع اين كار را سبب سرزنش نيز مي‌دانند. به هر حال اين ابراز خشم به نتيجه مطلوب خود آنگونه كه الله(ج) مي‌خواست به ثمر نشست!...


بيانيه رهبر نهضت اسلامي و رئيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف در مسجد جامع پل خشتي- كابل

در رابطه به جنايات اخير صهيونيست ها در فلسطين

الحمدلله وكفي والصلاة والسلام علي عباده الذين الصطفي!

سبحن الذي اسري بعبده ليلاً من المسجدالحرام الي المسجدالاقصاالذي باركنا حوله

حضار نهايت گرامي!

نمازگزاران مومن!

دقيقاً در همين روز كه ما اينجا نماز مي‌گزاريم برادران ما و شما در سرزمين فلسطين در شهر اسلامي بيت المقدس آمادگي مي‌گيرند تا نماز جمعه را ادا نمايند و دقيقاً مردم انتظار دارند تا در محراب مسجدالاقصاي شريف خطيب مسجدالاقصي خطبه بخواند و آنان بشنوند.

اما در تحت چه شرايط و در چه اوضاع و احوالي؟

در اوضاع و احوالي كه در جاده‌ها و خانه‌ها امنيت نابود گرديده و هر لحظه احتمال ترور و قتل مردم مسلمان فلسطين مي‌رود و در شرايطي كه مرگ بر سر آنها سايه افگنده و در چارسوي شهر و روستا تعداد كودكاني كه پدر و مادر خود را از دست داده اند به طور سرسام آوري رو به افزايش بوده و خانواده ها عزادار است.

برادران ما در قدس زماني به اسقبال نماز جمعه مي‌روند كه در زير سطح و دقيقاً تهداب‌هاي اين مسجد تونلي از سوي رژيم حفر گرديده و هر لحظه احتمال دارد تا ديوارهاي مسجد فرو ريخته و العياذ بالله سقف مسجد برآنان بيفتد!

برادران مومن!

ما براي چه اين جا جمع آمده ايم؟

اگر ما براي اين جمع آمده ايم كه يك فرض عين دين را ادا ‌نماييم و براي اين آمده ايم كه نماز جمعه را به عنوان شعار اسلام ادا ‌نماييم و شما مي‌دانيد نماز جمعه عبادتي است كه الله(ج) و پيامبر او براي مان هدايت فرموده اند پس شما بگوييد كه جلوگيري از افتادن مسجدالاقصي بدست يهود با اداي نماز چه تفاوتي دارد؟

مسجدالاقصي، يك سرزميني نيست كه ريشه در تعصب قوميت و مليت داشته باشد، اين قطعه زمين مبارك ذريعه قرآن براي ما معني پيدا كرده است، اين خاك براي ما از آنجا اهميت پيدا كرده كه پيامبر(ص) با سفر خود به معراج از اين مسجد آغاز كرده است.

اين مسجد يكي از سه محوري است كه كليت تمدن گذشته حال و آينده جهان اسلام به آن وابسته است، امكان ندارد كه مسجدالاقصي العياذ بالله از دست برود و جاي آن معبد مطنون سليمان بنا گردد و وجود يك ونيم هزار ساله اش را ما در تاريخ جستجو كنيم، اين كار اگر ما مسلمان هستيم و قرآن ميان ما حاكم است امكان پذير نيست.

اگر ما پابند به اسلام بوديم -كه الحمدلله هستيم- اين امكان ندارد كه يهود در زير چشم صدها مليون مسلمان دست به چنين جنايتي بزند!

بلي عزيزان!

حفظ و نگهداشت هويت اسلامي قدس شريف نياز به مقاومت دارد، نياز به جهاد دارد، نياز به ايستادگي دارد، ايستادگي با سلاح براي آنكه اين توانايي را دارد، مقاومت با مال براي آنكه اين توانايي را دارد. علما از ديرباز فرضيت اين جهاد را براي ما بيان داشته اند. و هيچ دليلي براي سكوت ما وجود ندارد.

نمازگزاران متدين!

بسياري ها اين پرسش را دارند كه ما چه مي‌توانيم؟ از اينجا افغانستان چه كاري از دست مان برخواهد آمد؟ عزيزان نه اين گونه نيست بلكه از اين كتلة بزرگ با يكبار گفتن مرگ بر اسرائيل جبهه جهاد برضد اسرائيل را بزرگ مي‌سازيم!

با ساختن يك تشكل برضد محور اسرائيل به وظيفه خود درست عمل نموده و اداي دين نماييم، زماني كه اسرائيل از حمايت دورترين كشورهاي غير اسلامي برخوردار مي‌گردد، پس چرا ما اين كار را در راه حق كه حمايت از مسجدالاقصا است نكنيم؟ پس چرا ما مصداق آيه‌هايي نباشيم كه همه ما را به برادري باهم كيشان مان فرا مي‌خواند؟ اينها و صدها نمونه و مثال ديگري داريم.

پس ما با تمجيد از اقدام حضرت شيخ دكتر يوسف قرضاوي كه اين جمعه را جمعه خشم ناميده است ما خشم خويش را از اين رژيم ابراز مي‌داريم.

نهضت اسلامي افغانستان

18/7/1388 كابل - افغانستان

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 949
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

فضای پاکستان به روی پروازهای غیر ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...