امروز  

متن سخنرانی مولوی محمدمختارمفلح در کنفرانس "تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام و افغانستان"

1394/9/17

بسم الله الرحمن الرحیم

واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

حضار گرامی دانشمندان ارجمند !

پیشاپیش همه تدویر این مجلس را که به هدف شناسایی زمینه تداوم بحران در کشور راه اندازی شده است را ، به شما تبریک می گویم و از اینکه همه قدم رنجه فرموده اید وندای این نشست علمی را لبیک گفته اید مراتب سپاس گزاری خود را به محضر یکایک شما پیشکش می نمایم.

برادران و خواهران !

بیش از سی سال است که کشور ما در آتشی افروخته به دست بیگانگان چنان می سوزد که اکنون طومار سیاه بد بختی این ملت از هزاره دوم میلادی به هزاره سوم میلادی نیزامتداد یافته است و در عین اینکه همه امید را به آینده درخشان این کشور از دست نداده ایم وهنوز هم آینده کشور خویش را با اتکا به اراده ازلی خداوند متعال وبه یمن ایستادگی ملت عزیزمان درخشان تصور می کنیم اما واقعیت موجود کشور، ما را برای یک بار دیگر به اندیشیدن پیرامون انگیزه های تداوم این جنگ ویران گری که هرگز سایه شوم آن از کشور ما چیده نشده است، وامیدارد.

شکی نیست که در کنار ده ها عامل درونی ایکه آب به آسیاب این بحران می ریزد عوامل مهم، استراتیژیک و در عین حال از دیدها نهان مانده ی دیگری نیز است که ریشه های این درخت خبیثه بحران از آن تغذیه نموده و سبب رشد سرطانی غده جنگ در کشور گردیده است.

دوستان ارجمند !در اینجا به یک نکته مهمی اشاره می کنم و آن این که چرا این بحران تا هنوز ادامه دارد و آغازش از کجاست؟ البته این بحث را با این عنوان آغاز می کنم.

 

 

آغاز سرخ و تداوم سیاه

روشن است که هسته های اولیه بی ثباتی در کشور زمانی بذرگردید که جنگ سرد هنوز درخط های مقدم جنگ در آسیا و سایر نقاط حساس جهان به سوی مبدل شدن به جنگی گرم پیش می رفت. قرار گرفتن افغانستان درمدار منافع کشور شوروی سابق و سپس اشغال نظامی کشور توسط ارتش سرخ، حساب نوی در باب قضیه افغانستان باز نمود که ثمرات آن را در ناهنجاری های گسترده ای چون بهم خوردن بافت خانواده ها در اثر از دست دادن بستگان، مهاجرت گسترده وملیونی و گشوده شدن وشکستن مرزهای کشور می توان مشاهده نمود.

البته می توان این آغاز سرخ را شروع تیره روزی مردم افغانستان پنداشت که با کمرنگ شدن دولت وتضعیف پایه های آن همراه بود.

جریان های مقاومت اسلامی که امر آزادی کشور به عهده آنان قرار داشت بی هیچ مکثی در امر دفاع از کشور قدم زدند که مقاومت آنان در برابر پکت کمونیزم در جهان در دهه های هشتاد میلادی نزد افکار آزادی دوست دنیا ستودنی بودشکی نیست که انتفاضه های پی هم در مناطق اسرائیل از لحاظ تقارن زمانی با جهاد مردم افغانستان جای تأمل زیادی دارد.

خروج نیروهای شوروی از افغانستان و درپی آن فروریزی شیرازه کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی منطق                      سیاسی – نظامی حاکم بر دنیا وبه ویژه در شرق میانه را به شدت زیر و رو نمود، پیروزی افغانستان ( از لحاظ مادی عقب مانده) در برابر ارتش شوروی وقت بی گمان در قرائت های تحمیل شده بر مردم شرق میانه به خصوص رژیم صهیونیستی اسرائیل تغییراتی زیادی را وارد آورد وافسانه شکست نا پذیری اسرائیل که در بیش از چند دهه بر دماغ مردم فلسطین تزریق می شد دیگر در پرتو شکست روسها از افغانستان بسان تندیس ساخته شده از برف فرومی ریخت و اینجا بود که آمریکا و اسرائیل درصدد برآمدند تا جنگ را در گوشه ای از جهان اسلام که کشور عزیزما افغانستان می باشد همچنان گرم نگه دارند تا به مرزهای خودشان نرسد.

عزیزان گرامی! شما مستحضرید که بدون تردید تروریسم خطری بزرگ برای صلح وثبات جهان است. اما این سوال مطرح است که چه پیش آمد که جهان پس از پایان جنگ سرد واز میان رفتن دشمنی بنام کمونیزم، ناگهان در برابر دشمن جدیدی بنام تروریسم قرار گرفت؟ آیا همه چیز ناشی از تصادف بود؟

پس از به پایان آمدن دوران جنگ سرد و از میان رفتن پیمان وارسا، دیگر نیازی به ادامة حیات پیمان ناتو نیزنبود. تاجران جنگ افزار های مرگ آور در غرب نیاز به یک دشمن جدید داشتند تا توجیه گر بقایای جنگ طلبی آنان باشد. همان بود که بدنبال بسر آمدن دوران جنگ سرد، کسانی که تا دیروز پاسداران دلیر مرزهای آزادی خوانده مي‌شدند، ناگهان بنام تروریست تحت تعقیب قرار گرفتند. زیرا سرمایه داری نمي‌توانست بدون دشمن، بهانه ای برای اشغالگری و چپاول منابع طبیعی مسلمانان داشته باشد. پس هرگز تصادفی نیست که ناگهان با از میان رفتن کمونیسم، دشمنی بنام تروریسم جانشین دشمن قبلی گردید وآرمان نهائی جهان، نبرد بی پایان علیه این دشمن جدید اعلام شد. اینجا این سوال مطرح میشود که آیا تروریسم ناگهان آفریده شد تا جهان را به چالش بکشد یا اینکه تروریسم خود ناشی از موقف های غیر منطقی و دوگانة مدعیان آزادی است؟

مهمانان عزیز! مشکل بزرگ دیگری که موجب تحریک ترور وخشونت در جهان مي‌شود، اینست که مبارزه با تروریسم با منطق واحد مورد تقبیح قرار نمي‌گیرد. چگونه مي‌توان تروریست ها را به تروریست های خوب و تروریست های بد تقسیم کرد؟ تا زمانی که تروریست ها در جهت منافع قدرتهای بزرگ قرار دارند، اجازه دارند تا هرچه مي‌خواهند بکنند.

ما بیاد داریم که زمانی که اتحاد شوروی به افغانستان لشکر کشید، این امریکائی ها بودند که گفتند روسها مي‌خواهند کمونیسم را با بمب و توپ و تانک بر افغانها تحمیل کنند، اما همه مي‌دانیم که امروز در عراق ، سوریه ، یمن، برمه ، فلسطین و بقیه جهان اسلام چه مي‌گذرد و چه کسانی هستند که با ارسال اسلحه و نیرو به کشورهای اسلامی تروریست و افراط گرایی را تقویت نمودند؟

برادران وخواهران!

بحث دیگر این است که معادله ثبات در این کشور تاحال این گونه توضیح داده مي‌شد که تا زمانی که اصلاحات سیکولار در کشور پیش برده شده وافغانستان بیشتر به مدار کشورهای سرمایه داری غربی تقرب بجوید و از مدار جهان اسلام دورگردد، بیشتر این کشور به رفاه، امنیت، و شگوفایی دست مي‌یابد. این فورمول یکبار درحکومت شاه متوفا اتفاق افتاد و به شد ت حمایت مي‌شد که ما ثمره آن را دیدیم؛ وبار دوم این قضیه با حوادث یازده سپتامبر در کشور ما خود نمایی کرد که شخصیت هایی که سال ها ازتریبیون های بیگانه این داعیه را بلندنموده بودند این طرز تلقی را باخود به افغانستان آوردند و حل قضایای افغانستان را از این زاویه به بحث گرفتند.

اما همه شاهد هستیم که امنیت موعود و رفاه مثالی که برای کشور ما وعده شده بود مانند نوشته یی دریخ ها زیر تابش شعله های آتش پنهان درزیرخاکستر، فروریخت وما مانده ایم امروز با این حالت اسفبار!...  با توجه به دلایل فوق که ارائه نمودم وبا توجه به بیانات اساتید گران مایه اینجا چند تا سوال دیگرهم مطرح می گردد و آن اینکه چرا افغانستان بهای این همه جنگ را بپردازد؟ چرا صهيونيست‌ها انسان را مي‌کشند و خشم امت اسلامي‌را به جوش آورده وآتش انتقام را افروخته و حامیان اسرائيل یعنی آمریکا وانگلیس بقیه جنگ را درکشور ما دنبال مي‌کنند؟ چرا غرب حامي‌اسرائيل به خصوص ايالات متحده امريكا این معادله را از این رو نمي‌خوانند که اگر غصب سرزمین مسلمانان درفلسطین و دست یازی دیگر کشورهای اسلامی نمي‌بود نه یازدهم سپتامبری بود ونه جنگ در افغانسان ونه در هیچ جای جهان اسلام و نه قتل صدها شهروند غربي و امريكايي؟

بناءً ما مي‌گوييم، اگر مي‌خواهيد كه امنيت در افغانستان حاكم شود، اگر صلح در پاكستان و جنوب آسيا و آسياي مركزي دوام يابد، اگر افريقا از جنگ هاي طولاني رهايي يابد، اگر در اندونيزيا و... ثبات بيايد، و اگر در نيويارك كسي طياره را به ديوار تعميري نكوبد اگر در جاده هاي لندن انفجاري صورت نگيرد صدها و... بياييد، دست اسرائيل را از يخن امت اسلامي‌دور كنيدواز شعله ور ساختن جنگ و تعدی وتجاوز به کشورهای اسلامی دست بکشید.

حضار گرامی هموطنان عزیز!

در اینجا لازم می بینم تا مکثی داشته باشم برای نجات کشور، بلی نجات کشور؛ عزیزان، کلید حل مشکل این وطن در زیر دروازه قصرسفید پنهان نیست، همان گونه که در لندن و پاریس نیز نهفته نشده است. کلید حل این مشکل وطن در دست اوباما و کامرون قرار ندارد. کلید این وطن در آن ماورای بحار نمی باشد... این کلید در دست مردم افغانستان است... همان گونه که این کلید در دست کشورهای مداخله گر منطقه قرار ندارد.این کلید دردست ملت ومردم افغانستان است. در دست آن پشتون است که امروز درد های این وطن را تحمل می کند. در دست آن تاجیک، ازبیک، ترکمن و... این وطن است که پیوسته دراین وطن قربانی توطئه های دشمنان این خاک گردیده است. این کلید در بلخ و هرات وقندهار و کابل وننگر هار است. بروید آقای رئیس جمهور و رهبران نزد آن هم وطن پشتون ما که در حکومت شما هنوز هم درماتم فرزند خود نشسته است و این کلید حل را در به دست آوردن دل او جستجو کنید. بروید نزد آن هموطن دیگرتان از دیگر قوم و دیگر تبار که در سایه حکومت شما اذیت شده است. آزاردیده است. حل این مشکل در نوازش آن سرباز پولیس واردوی شما نهفته است که در گوشه وکنار این وطن جان می دهد واز مرز های این کشور دفاع میکند. در نوازش خانواده های شهدای اردو، پولیس وامنیت نظام شما نهفته است که در راه دفاع این کشور جان باخته اند و خانواده های آنان به دست نوازش شما  نیازمند است...

امنیت افغانستان را در همدلی میان اقوام مردم افغانستان جستجو کنید، اعتماد واطمینان را در پیوستگی و باهم بودن مردم تان سراغ دارید. نه به اعطای زمین وخاک افغانستان به دشمنان مردم افغانستان  باتوجه به دلایل فوق که عرض کردم همین ها بودند که برای افغانستان تروریست آفریدند و هم اکنون نیز دست های پیدا وپنهان ایشان در پشت هزاران حرکت تروریستی جهان مشهود است.

 بناءًما افغانستان آزاد، آباد ومرفه  در راستای حفظ ارزش های اسلامی برای مردم عزیز افغانستان می خواهیم.

با تشکر از حضور سبزتان

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته  

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 2841
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
آخرین اخبار

دادگاه عالی هلند مسئولیت کلاه‌آبی‌های این کشور در ...

حکومت افغانستان: طالبان نظریۀ تروریستی شانرا تغییر ...

واکنش ترامپ به توقیف نفت‌کش انگلیسی در تنگه هرمز

هشدار بریتانیا به ایران: عدم رهایی فوری نفتکش عواقب ...

فضای پاکستان به روی پروازهای غیر نظامی باز شد

تمدید ممنوعیت عبور هواپیماهای هندی از آسمان پاکستان/ ...

وزیر خارجه فرانسه: واکنش ایران به تصمیم اشتباه آمریکا ...

نتانیاهو حزب الله را تهدید به حمله کرد

دانش خواستار بررسی اتهام تجاوز جنسی به زنان شد

ظریف: "عهد شکنی آمریکا محدود به برجام نیست و هر توافق ...

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دادگاه عالی هلند ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...