امروز  

متن کامل سخنرانی مولوی مفلح در کنفرانس «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها»

1396/8/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله القامع للظم والعدوان، الرافع اعلام العدل والاحسان، الداحض لفساد اهل الکید والخسران

والصلاة والسلام علی رسوله النبی الملحمة والمرحمة وعلی آله واصحابه خیار الامة

حضار گرامی، خواهران و برادران!

با تقدیم درود به همه شما عزیزان حاضر در این مجلس، شما خوبانی که این جا برای بحث روی مهم ترین قضایای کشور گرد هم آمده اید!

وبا اتحاف دعا به روح همه شهدای این سرزمین به ویژه شهدای حادثه روز پنجشنبه 25 عقرب سال روان در کابل، که نخبه ترین فرزندان این سرزمین به شهادت رسیدند و درود به شهدای که همه روزه در گوشه گوشه خاک این وطن قربانی می دهند. آنانی که بایستی نام آنان به خط زرین نوشته شود. آنانی که تنها برای خدا و حفاظت خاک خود می رزمند. در هلمند شهید می شوند، بدون این که به این باندیشند در هلمند کدام قوم زندگی می کند؟ در بدخشان می رزمند و بدون این که بگویند کدام مردم به چه زبانی در این جا زیست دارند؟ ...این ها مردان واقعی این خاک اند. همه روح آن شهدا را شاد می خواهیم و مراتب عالیه در بهشت برین!

درست همه نیک میدانیم که در صفحه جدید کشور، قضایای مهمی اتفاق افتاده که بایستی به آن رسیدگی لازم صورت گیرد. طیف های سیاسی و نظامی مطرحی در این برهه از زمان که هرکدام دارای نقش های مهمی بودند، عرض وجود نمودند. در نخست فهم همه براین بود که افغانستان بعد از این همه تاریخ خونباری که به خود دیده است، با یکجا شدن عمدتا دو طیف مطرح در سیاست کشور که عبارت بودند از مجاهدان و مقاومت گران که بار اصلی دفاع از افغانستان را به عهده داشتند و تیم به اصطلاح متخصصان یا همان غرب زده ها که به محوریت رئیس جمهور وقت شکل گرفته بودند، برای افغانستان کار مشترک نمایند.

اما دیری نپایید که این باور خوب و خوش، به سرابی مبدل شد، چه کسانی که گویا زیر چتر تخصص و شایستگی به صحنه سیاست آمدند، همه با بد عهدی تمام با نقض همه توافقات خود، اقدام به یک مبارزه تمامیت طلبانه نمودند و بر همه قول و قرار های خود پشت پا زدند. و با گذشت هر روز از زندگی سیاسی خویش این موضوع را چنان متورم ساختند که با لابی گری و با یارگیری از قدرت های بیرونی ونیز با تحریک جنگ در امن ترین مناطق کشور و حفظ مخالفان مسلح به حیث بازوی اجرایی و قوه قهریه خویش، به سیاست حذف روی آوردند که نمونه های بارز آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.

ماحصل این سیاست بازی های کثیف، و روحیه عدم صداقت این تیم، سبب گردید تا وضعیت خونباری در مناطق مختلف افغانستان یکبار دیگر قوت گرفته و مردم ما قربانی بیشتری بدهند، از قتل های زنجیره ای سازمان دهی شده تا حمایت از دسته های مخالف شروع تا یاری خواستن از بیگانگان.

برادران و خواهران!

نیک میدانیم که در پی توطئه سازی برای  امیر اسماعیل خان چه چیزی قرار داشت. حال که او از ولایت هرات دور شده است، مگر در هرات چه کاری بهتری نسبت به زمان او انجام یافته است؟ ... امنیت مختل، باز سازی متوقف، و روحیه نفاق حاکم.

بعد از حذف جنرال داوود داود و مولانا سید خیلی و مولانا شاه جهان نوری و جنرال مطلب بیگ و انجنیر محمد عمر و مصطفی کاظمی و دیگر شهدا، چه چیزی در شمال اتفاق افتاده است؟... شمال که در زمان آن شهدا به کانون آرامی مبدل شده بود بعد از شهادت اینها چه چیزی هایی صورت گرفته است؟ سقوط مکرر کندز، بد امنی تخار ، بدخشان، بغلان و...

بعد از به شهادت رساندن استاد برهان الدین ربانی، دیگر چه چیزی در صحنه سیاست افغانستان می توان یافت؟  آنچه که دیده می شود، سیر نزولی امنیت، ثبات و باور میان مردم افغانستان است.

از دی دی آر شروع تا پی آر آر و حالا سی بی آر و همه آر ها در این ملک، یک هدف دارند، و آن تغییر ریشه ای در ساختار های نظامی، اداری، سیاسی و امنیتی کشور به منظور برآورده ساختن هدف های کثیف خدمت به خارجی ها و تحکیم نظام منافع تنها یک گروه مشخص که هر از گاهی در پشت سکو های سمت و زبان خود را پنهان میکند. یگانه چیزی که که این حلقه خبیثه آرزو دارد همانا تحکیم پایه های اقتدار نا مشروعی است که زیر پوشش های به ظاهر قانونی در پی آن است. آنچه که مادر انتخابات گذشته شاهد بودیم، مبین این واقعیت است که مردم سالاری و اصطلاحات شبیه به آن وسیله وبهانه ای بیش برای تحکیم تک رهبری جامعه نیست.

حضار گرامی!

آنچه در دو سه سال اخیر شاهد آن هستیم، ادامه این بازی کثیف است، یکی از نمونه های بارز آن، پشت پازدن به آن سند سیاسی میان دوجناح است که نشان دهنده این است که به هیچ کاری در این کشور جز همان اجندای مشخص، نمی اندیشند. جز اینکه در دهل نفاق می کوبند. آنچه خیلی بازار گرم دارد در هم کوبیدن و متفرق نمودن اردوی مجاهدین، است و بس. مشخص است که ملت ما آگاه اند و هیچ زاویه ای از این توطئه بزرگ ارگ نشینان برای آنان پوشیده نیست.

درست در همین راستای توطئه افگنی و نفاق آفرینی، دیده شد که در زمینه تضعیف جایگاه ملت افغانستان، اقدامات بی شرمانه ی زیادی انجام یافت، تضعیف ریاست اجرائیه، تضعیف متحدان سیاسی و موتلفین آن،  در صدر اولویت های این نفاق سازی قرار گرفت. بیشترین وقت این حلقه خبیثه، به جای خدمت گزاری برای مردم افغانستان، در راستای تخریب بنیه سیاسی رقبای بالفعل و بالقوه به مصرف رسید. زمانی که در این تیم میان متحدان اصلی تکت انتخاباتی که مثلث وبعدا مربع ها بودند، کار به آن رسوایی انجامید، در برابر دیگران چه میتوان پیش بین بود؟

شکی نیست که اکنون که به ظاهر آمد آمد انتخابات در پیش رو است، تکرار آن سناریو به شدت عملی می گردد.

 این بار خواب دیده اند که هدف می تواند مقام ولایت بلخ و ریاست اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان باشد. خواب دیده اند تا با فساد انگیزی می توان این بار با وقاحت تمام و دیده درایی و بی شرمی دامن توطئه خود را به زادگاه بوعلی و مولانا ببرند. این نشان میدهد که این حلقه خبیثه، نه در صدد خدمت به مردم افغانستان بلکه درپی راه اندازی جنگ در این کشوراند. این به صراحت این را می رساند که دیگر همه راه هایی خوش باور ماندن و انتظار فرصت برای تغییر در رویه این مردم، بیهوده و اشتباه است.

خواهران و برادران!

در این برهه که این حلقه خبیثه وابسته به بیرون ، از سفارت های خارجی در برابر مردم افغانستان گویا "مترسک" ساخته اند، باید بدانند که ملت افغانستان هوشیار اند که دیگر ازاین ترفند ها بترسند. اگر این شیادی ها و فتنه انگیزی ها در شانزده سال قبل کار گر بود، حالا این دسایس کاملا از کار افتاده است. خارجی ها هم خوب درک کرده اند که در این وطن چه کسی خدمت گار است و چه کسی دزد؟ چه کسی حساب های بانکی در بیرون دارد و پول های سیاه را به بیرون قاچاق می کند و چه کسی در این وطن ریشه در میان مردم خود دارد. به همه مردم معلوم شده که دیگر آن دسیسه هایی که در ارگ میان خلیلزاد و ایادی آنان طرح میشد و امریکایی امریکایی گفته برنامه های شخصی خود را به پیش می بردند، آن قصه ها به قصه های مفت، پوچ و باطل گذشته پیوسته است.

چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد!

امروز دزدی های ملیاردی این حلقه خبیثه، چنان برملا و آشکار است، که تعفن آن نه به داخلی ها پنهان است و نه به خارجی ها!

تکرار می کنم که از امریکایی ها و خارجی ها مترسک جور نکنید!

اگر مداخله صریح امریکا و غرب در اداره و اراده تان واقعیت است این را جرئت بکنید و علنا این را برای مردم افغانستان به صراحت بگویید که سفیر امریکا ولایت استاد عطا محمد نور بر ولایت بلخ را نمی خواهد!

بگویید تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد! اگر امریکایی ها تایید کردند،  ملت بداند که حاکم اصلی کیست؟ ودلقک ها چه کسانی اند؟ اگر امریکایی ها طفره رفتند، معلوم شود که از امریکایی هامترسک ساخته اید! مترسکی که هیچ کسی از او نمی ترسد دیگر... بگویید! این مردی را از خود نشان دهید، که این تصمیم شماست و یا تصمیم امریکایی ها؟... بگویید تا تکلیف مردم افغانستان در برابر شما روشن شود!... بگویید تایک بار دیگر چهره واقعی تان را مردم بشناسند!...

واقعیت این است که چندین سال است که شما به نام امریکایی ها نیت پلید تان را تمام می کنید!... شما هستید که در کشور امریکایی های را بهانه هر نوع تمامیت خواهی خود می سازید!... این شما هستید که هر ازگاهی چون خو پایگاه ملی و مردمی ندارید، در تطبیق اهداف شوم خود به امریکایی ها پناه می برید! اما ... این را بدانید که دیگر نه شما آن چهره های پنهان هستید ونه امریکایی ها آن مردم دنباله رو شما! به فرض اگر دنباله رو شما هم باشند امریکایی ها کی ها هستند؟... آن ها چکاره این ملک اند؟.... اگر آنان عرضه ای میداشتند، گلیم این مصیبت را در افغانستان زود تر جمع می کردند... بالآخره خود این مردم آن مردم شانزده سال قبل نیستند که دیگر فریب وعده های میان تهی شما را بخورند!...

به خود بیایید!... استاد عطا محمد نور، خط سرخ مردم ماست! جنگیدن تان با او جنگاندن سرتان به یک صخره پولادین است... خوش باشید ویا خفه آرزوی مردم افغانستان این است تا به جان خود از او حمایت کنند و دیگر اجازه ندهند تا شما با نیت های شوم تان به قد و قامت ملت افغانستان به دلخواه خود جامه جهنمی ببرید و بدوزید!

بهتر است تا به جای این توطئه آفرینی و نفاق افروزی رسوایی ها و ناکامی های خود را جبران کنید که دیگر در برابر مردم افغانستان روی دیدن را هم ندارید!... بهتر است که به جای این توطئه آفرینی به نان و نمک مردم افغانستان پاس کنید که نه برای شان نان داده توانستید ونه امنیت ! بلکه نان را از دست شان گرفتید ونیز جان شان را برده اید!

توصیه ما به سران مجاهدین از همه اقوام این است که این حلقه خبیثه نه به قوم تعلق دارد و نه به ملت، این حلقه خبیثه که ریشه در میان  حتا وابستگان خویش ندارد. اقوام شریف افغانستان، چه تاجیک چه پشتون چه اوزبیک و غیره شریف تراز این اند که این حلقه خود را به آنها وانمود بسازد. این حلقه خبیثه یگانه چیزی که میشناسد، دشمنی با جهاد است، دشمنی با کلیت دین است، فرقی نمی کند که مجاهد کیست و به چه قومی وابسته است، دشمن این حلقه خبیثه اسلام است، تفاوتی نمی کند که متدین از چه قومی است. بنا براین ایجاب می کند که همه دست به دست هم بدهند تا نگذارند تا این حلقه با کوبیدن تک تک مجاهدین، راه به سوی نا کجا آباد های خود بکشاند.

پس بهتر این خواهد بود تا همه باهم یک صدا صدای عدالت شویم، صدای این شویم که نگذاریم تا این مشت از ایادی استکبار آنچه خواست انجام بدهد. بدون این که هیچ نیت خیری در کار آن باشد.

بنا براین، لازم است تا خط دفاع در برابر این دسیسه سازی ها، از هم اکنون ایجاد گردد

در این راستا اقدامات زیرین به عنوان قدم های هشدار و نخستین گام ها مبادرت باید ورزید:

  1. ایجاد تفاهم میان نیروهایی جهادی و مقاومت گران از هر قوم و مردم عزیز کشور مان.
  2. خنثی سازی تفرقه آفرینی زیر عناوین زبان، قوم و...
  3. تقریب دیدگاه های مشترک میان مذاهب افغانستان.
  4. کاستن فاصله میان رئیس اجرائیه و مقام ولایت بلخ.
  5. افشا و علنی ساختن توطئه ها علیه والی بلخ.
  6. ایجاد یک لایه مردمی در دفاع از مقام ولایت بلخ به صورت مدنی
  7. ایجاد مکانیزم های موثر برای خنثی سازی دسیسه سازی.

پس وعده ما روز موعود!...به امید رسیدن زود آن روز تا خط حق از باطل زودتر سوا و جدا شود!....

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 758
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
آخرین اخبار

زخمی شدن 78 فلسطینی در جریان سرکوب راهپیمایی دریایی در ...

در ارتباط به قتل خاشقجی پای مدیر سی‌آی‌ای به ترکیه ...

روند انتخابات پارلمانی بسیار کند و دارای مشکلات بسیار ...

روایت جدید ریاض از قتل خاشقجی؛ «می‌خواستیم بیهوشش ...

اکثر رای دهندگان نسبت به عدم مدیریت درست انتخابات به ...

آلمان در تدارک توقف فروش سلاح به عربستان

وزیر خزانه‌داری آمریکا: برای تحریم عربستان زود است، ...

الجبیر کشتن خاشقجی "اشتباهی بزرگ" است/اردوغان از اسرار ...

انتخابات پارلمانی افغانستان پایان یافت؛ پر از چالش، ...

ترکیه: در بازرسی کنسولگری عربستان دلایلی از قتل ...

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

گرفتاری و اعدام رهبران جماعت ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

زخمی شدن 78 فلسطینی در جریان ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر کنفرانس "افغانستان و ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...