امروز  

قدس به دامن اسلام بازخواهد گشت! (بخش مطالعات استراتیژیک نهضت اسلامی افغانستان)

1396/10/2

امروز حساسیت های دینی و ایمانی ما حکم می کند که علیرغم تمامی مشکلات و نابسامانی های موجود در کشورما که با کمال تاسف هر روز براین مشکلات به نحوی افزوده می شود، اندکی و لحظه ای فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی مان فکرکنیم، بیاندیشیم و سخن بگوییم، در باره موضوعی که بیش از شش دهه است مردم آن سرزمین به جرم مسلمان بودن مظلومانه به خاک و خون کشیده می شوند، بیش از شش دهه از حیات غیر انسانی و تجاوز مولود ناپاک استعمار، رژیم اسرائیل بر این خطه ای مقدس جهان اسلام می گذرد، بیش از شش دهه است که مردم این سرزمین جز رنج و عذاب و ماتم چیزی دیگری ندیده اند، بلی در مورد برادران و خواهران دینی و ایمانی مان در فلسطین و مسجدالاقصای شریف.

آری فلسطین و قدس شریف در نگاه وحیانی و اسلامی به دلیل وجود مسجدالاقصای شریف در آن خطه از ارزش والا و اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت قدس شریف به دلیل آن است که این سرزمین مقدس، محل زندگی و بعثت انبیای الهی، نخستین قبله مسلمانان و محل معراج آسمانی پیامبر اعظم(ص) است، همچنین بیت المقدس برای یهودیان و مسیحیان نیز به لحاظ دینی اهمیت خاصی دارد. با همه اهمیت این سرزمین مقدس، امروزه بیت المقدس و قدس شریف به دلیل سلطه صهیونیستها چشم انتظار اقدام مناسب از طرف مسلمانان و دیگر آزادی خواهان عالم برای رهایی آن است.

قدس و فلسطین مرز جغرافيايي را نمي شناسد و مطالبه آزادي قدس نيز مطالبه اي فراجغرافيايي و فرامليتي است و مسلمانان همه دنيا و حتي انسانهاي آزاده سرتاسر جهان سالهاست که آزادي قدس را فرياد مي زنند.

از سوی دیگر امروز نه تنها ملل مسلمان منطقه که همه آزادیخواهان جهان بر غده سرطانی بودن رژیم اسرائیل اذعان دارند. اسرائیلی که در فرایند ناامنی منطقه و حمایت از تروریسم در سراسر جهان و مخصوصا جهان اسلام دخالت آشکار دارد و با توجه به حجم وسیع شواهد دخالت اسرائیل در همه جنگ ها و ناامنی های منطقه، ضرورت دارد اراده ملت های مسلمان در تقابل با این رژیم توطئه گر و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن، افزایش یافته و متناسب با آن گردد.

هرآنچه امروزه ما در کل جهان مخصوصا جهان اسلام در عراق، سوریه، لیبی، یمن و کشورعزیزما افغانستان شاهد هستیم همه ریشه در اشغال فلسطین و بیت المقدس دارد، ریشه در توطئه و تجاوزگریهای اسرائیل و حمایت هم پیمانان بین المللی شان از این رژیم دارد، ریشه در تلاش آمریکا و مزدوران منطقه ای شان برای بقای اسرائیل دارد.

از آنجائیکه همواره حیات رژیم اسرائیل مرتبط و وابسته به ایجاد بحران در منطقه بوده است. و شاید از اینجا بتوان راز درگیری‌های مستمر و همیشگی خاورمیانه را فهمید. به عبارت بهتر این تنش ها نشان می‌دهد، که رژیم منحوس صهیونیستی پشت پدیده‌های منفوری گروه های تروریستی و افراطی است. اما متأسفانه خدماتی را که عده ای از کشورهای عربی طی چند سال گذشته به غرب و رژیم صهیونیستی به ویژه در حوزه اسلام‌هراسی کرده‌اند، آن‌ حد زیاد است که صهیونیست‌ها آن را در خواب هم نمی‌دیدند.

باکمال تأسف اکثر کشورهای عربی به جای حمایت از ملت فلسطین و آزادی بیت المقدس با اسرائیل هم پیمان شده اند. بلی به این نکته باید دقت شود که رژیم های فرومانده در دوران جاهلیت و عصر قبیلگی عرب، خیانت خود به ملت فلسطین را آشکار ساخته و سر تسلیم در مقابل اسرائیل را فرود آورده و اکنون نه تنها اسرائیل را دشمن نمی شمارند بلکه به عنوان خدمت به اسرائیل و در چارچوب واگرایی جهان اسلام، دیگر کشورهای اسلامی و جریان های مقاومت ضد صهیونیستی را به عنوان دشمن معرفی می کنند.

اگر به حوادث شش دهه ی پسین در جهان اسلام دقت و توجه لازم شود عامل آن در استراتژی های سراغ میشود که مستقیم و یا بگونه ی غیر مستقیم در ارتباط به بقا و امنیت اسرائیل بوده است .

طرح سایکس و پیکو که خاور میانه و جهان اسلام را به دولت های کوچک و نا توان تقسیم نمود طرحی بود که پاسخ دهی جهان اسلام را در برابر ظلم و تعدی رژیم غاصب قدس تا ظهور جریان های مقاومت در خاور میانه مانند جنبش اسلامی حزب الله در لبنان و حرکت های مقاومت اسلامی حماس  و جهاد اسلامی در فلسطین را تضعیف نمود. با تطبیق پروژه ی سایکس بیکو که فروپاشی خلافت اسلامی را در پی داشت قدرت های استعماری و استکباری موفق شدند در برخی از کشور های اسلامی پدید آمده از رحم پیمان ننگین سایکس و پیکو مهره های را به کرسی قدرت برسانند که ضامن تامین امنیت اسرائیل بوده کمر بند امنیتی را پیرامون رژیم صهیونستی تشکیل دهند.

بیش از شصت سال از زرع  رژیم اسرائیل در خاورمیانه و ایجاد کمر بند امنیتی برای این رژیم در قالب دولت های کوچک برخاسته از طرح سایکس و پیکو میگذرداما با ظهور جریان های مقاومت اسلامی علیه رژیم اسغالگر قدس و تشکیل کشور های محور مقاومت که از حرکت های مقاومت بر ضد اشغال فلسطین حمایت میکنند استراتژی پیشین تامین امنیت اسرائیل به بن بست رسیده است و دیگر تیکه و پارچه های برخاسته از پروژه سایکس و بیکو قادر به حفظ و بقای اسرائیل در برابر موج خروشنده مقاومت گران نیستند.

ازاینرو حامیان بین المللی و قدرت های دنباله رو منطقه ی اسرائيل کارت بازی را به خاطر بقا و تداوم رژیم صهیونستی به گونه ی تغییر دادند که بحران جدید در خاور میانه و جهان اسلام شکل گرفته است . هدف از استراتژی جدید که در حال حاضر خاور میانه را به آتش کشیده و اختلاف میان برادران شورای همکاری خلیج را شعله ور نموده است تطبیق پروسه ی خاور میانه جدید و تقسیم   کشور های اسلامی به کانون های قومی و قبیله ی مذهبی و زبانی می باشد که شکل و شمایل جغرافیای سیاسی فعلی کشور های جهان اسلام را به هدف اعاده ی برتری استراتژی تامین امنیت اسرائیل بهم می زند.

بنا بر این آنچه که شش سال قبل زیر نام بهار عربی در برخی کشور های عربی در یک بازی پیچیده ی استخباراتی به خصوص در کشور های حامی جریان های مقاومت بر ضد اشغال فلسطین به راه انداخته شد تلاشی است ازطرف قدرت های استکباری حامی اسرائیل در جهت رسم نقشه ی جدید برای خاور میانه و جهان اسلام که ارمغان بقا و بر تری اسرائیل و استیلا بر ظرفیت های اقتصادی جهان اسلام را در لایه داشته باشد.

این یک امر مسلم است که به دور از انگیزه های رایج میان تهی که به عنوان های مختلف جهت اغفال مسلمانان به خورد جوامع اسلامی داده می شود اگر ما نگاه واقعبینانه به حوادث جاری جهان اسلام و خاورمیانه داشته باشیم در می یابیم که کلیه ی نا بسامانی ها در خاور میانه و جهان اسلام به هدف حفظ برتری نظامی و امنیت اسرائیل برنامه ریزی شده است.

برای به ثمر رساندن راهکار نجات اسرائیل از شکست در برابر کشور های محور مقاومت و حرکت های مقاومت در هم دستی وهم سوی کشور های محور اعتدال که بر کشور های هم پیمان غرب و اسرائیل اطلاق می شود بحران جدید را در جهان اسلام و خاورمیانه خلق نمودند که ثبات توسعه و پیشرفت جهان اسلام را قربانی حفظ و امنیت اسرائیل نموده است.

بنا برین آنچه که در جهان اسلام و خاور میانه و افغانستان از حوادث ناگوار  و جنگ های خونین میگذرد بی رابطه به بقا و امنیت اسرائیل نیست .

بحران تازه در روابط کشور های شورای همکاری خلیج در حالیکه منطقه در حال گذار از تجربه تلخ جنگ های مختلف است بطور قطعی رابطه به امنیت اسرائیل دارد . عربستان سعودی که از شصت سال بدینسو رابطه پنهانی با اسرائیل دارد به هدف اخراج رهبران سیاسی حرکت مقاومت اسلامی حماس از قطر دست به تشکیل جبهه علیه دولت قطر نموده به کمک امارات، مصر و بحرین اقدام به حصار کشی علیه قطر نموده است که در منطقی ترین تحلیل نتایج آن به نفع اسرائیل تمام می شود.

از آنجائیکه عامل همه ی مصیبت ها در جهان اسلام رژیم اشغالگر قدس است و تا زمانیکه بیت المقدس و فلسطین در زنجیر اسارت باشد مشکلات و بحران ها نه تنها دامن جهان اسلام که روزگاری فراخواهد رسید که متجاوزین و حامیان شان در این آتش افروخته شده خواهند سوخت و این آتش دامن آنان را نیز رها نخواهد کرد! پس برای نجات بشریت از آشوب و جنگ و ترور، آزادی فلسطین و بیرون کردن شجره ی خبیثه رژیم اسرائیل از سر جهان اسلام شرط است. و به صراحت باید گفت مادامی که حل عادلانه مشکل خاورمیانه صورت نگیرد، جهان اسلام و ازجمله افغانستان روی خوشی را نخواهد دید.

تازمانی حمایت غرب از رژیم اسرائیل قطع نگردیده ودراثر آن رژیم صهیونیستی دست از کشتار مردم صلح دوست شرق میانه نبردارد، هیچ صلحی درهیچ کشوری دوامدارنخواهد بود. 

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 231
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
آخرین اخبار

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل را مشروط ...

مذاکرات صلح افغانستان؛ حصول توافق بر سر رهایی هزاران ...

دوره فعالیت جان کلی، رئيس دفتر ترامپ هم بسیار کوتاه بود

تشکر حماس از کشورهایی که به قطعنامه آمریکا رای مخالف ...

دیدار عبدالروف ابراهیمی با رئیس مجلس ایران در تهران

ابراز خرسندی هنیه از رد پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: تصمیم ابطال آرای کابل ...

درخواست حبس طولانی برای مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ

شهادت 24 فلسطینی و زخمی شدن 232 تن دیگر در ماه گذشته

آغاز تحقیق دادستانی افغانستان درباره ادعای ...

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

گرفتاری و اعدام رهبران جماعت ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر کنفرانس "افغانستان و ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...