امروز  

چرا کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» را برگزار می کنیم؟ (منطق کنفرانس)

1396/10/2

ماشین های راکد سازمان های تولید اسلحه و گانگستر های بین المللی قاچاق اسلحه، دسته های صهیونیستی جنگ افروز، در فرجام این پیروزی را به دست آوردند که از ترامپ به بهترین شیوه ای در تحقق بخشیدن آرزو های بی پایان خود، بهره مناسب ببرند و برای به حرکت آوردن و برای نجات چرخ های تولید سلاح و آنچه ریشه و خویشاوندی ای به نفت دارد، یک دست در کام صهیونیزم بین المللی سقوط کنند.

ترامپ با راه اندازی یک هنگامه دیگر در منطقه در واقع کار جدیدی نکرده است، بلکه این کار را از یک برنامه ویژه و زمان بندی شده سر وقت آن به اجرا گذاشته است. این انتفاضه های سنگ و مسجدالاقصی رژیم صهیونیستی را نفس گیر نموده بود که با مداخلات امریکا، درست در عهد کلینتون، سروکله امریکایی ها برای نجات رژیم صهیونیستی در منطقه پیدا شد و برای کم کردن هزینه مقاومت ملت فلسطین، گفتگو هایی را زیر عناوین گفتگو های صلح در مادرید واسلو به راه انداخت که این کار در همان شرایط جز خریدن زمان دیگر هیچ منطقی را با خود نداشت.

از زمانی که مرحوم یاسر عرفات دست رهبر رژیم صهیونیستی را در حضور کلینتون فشرد، در واقع او گلوی ملت فلسطین را فشرده بود که آسیب آن حرکت هرگز جبران نگردید که در فرجام خود نامبرده زهر تلخ آن عمل را به سر کشید و با درد های ملت فلسطین که ناشی از همسویی نامبرده با رژیم صهیونستی بود، سر به زیر خاک برد و حسرت آنچه که انجام داده بود را تا آخر کشید.

این امریکایی که ناظر مذاکرات به اصطلاح صلح بود، برای رژیم فرصت های زیاد دیگری تدارک کرد که از جمله به قدرت رساندن قصاب صبرا و شاتیلا، شارون بود. شارون از آن برنامه عمل صهیو- صلیبی موفقانه استفاده به عمل آورد و در سایه روشن کشتار ها و حصار کشی های عصر او بزرگترین جنایت بشری اتفاق افتاد که همانا کشیدن دیوار حایل میان سرزمین های اشغالی بود. هم در این زمان شهرک های یهودی زیر سایه میل تانک های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به گسترش نهاد و جماعت مسلمان نشین سرزمین فلسطین در محاصره اقتصادی گرفته شد.

شکی نیست که ادامه این وضعیت نمی توانست دوام نماید؛ کشور های اسلامی و حکومت های آنها، زیر فشار شدیدی از سوی کانون های دینی و اجتماعی قرار داشتند که از دولت ها مطالبه می نمودند تا در برابر اقدامات رژیم کاری صورت گیرد. زمانی این رژیم هار تر گردید، که خشم امت اسلامی روبه فزونی نهاده بود که این امر سبب شد تا جنگهای سی و دو روزه جنوب لبنان و جنگ 20 روزه غزه اتفاق بیافتد. این جنگ ها بدون هیچ تردیدی، برای رژیم جز رسوایی هم در زمین پیکار وهم در عرصه بین المللی عاید و ثمری دیگر نداشت، پس برای فرار از عملی شدن معاهداتی که خود درپی آن امضا نموده بود ونیز برای انحراف اذهان عمومی جهانیان و جهان اسلام به صورت خصوص، در پی وسیله ای می گشت که چگونه از مهلکه و دام که خود گیر مانده بود، راه نجات پیدا کند که ناگاه به دلایلی خود جوش و در ادامه دستکاری شده آنچه بهار عربی خوانده می شود، اتفاق افتاد و در اولین فرصت رژیم اشغال گر در صدد تبدیل کردین این تهدید به فرصت برآمد.   این اوضاع چشم زخمی که این رژیم از کشور های مقتدر عربی در گذشته دیده بود را ترمیم نمود و رژیم با ژست های خاصی چهره عوض کرد و خود را در منطقه بدون رقیب احساس نموده و دیگر عراق و مصر مقتدری در منطقه وجود نداشت تا رژیم از هریک از آن ها حساب ببرد. در یک چنین شرایطی دیگر از موافقت نامه های اسلو و گفتگو های صلح مادرید نه خبری بود و نه اثری، یک برنامه وجود داشت تخریب بنیه اقتصادی ملت فلسطین، تنگ کردن محیط زیست آنان ونیز طفره رفتن از پیمان هایی که خود در پای آن امضا نموده بود. درگیری هایی که در کشور های لیبیا، یمن و سوریه اتفاق افتاد یکی از زشت ترین اهرم هایی بود که رژیم با استفاده از آن بر ملت بزرگ فلسطین اعمال فشار نمود که فرجام، با روی کارآمدن ترامپ وضعیت به گونه ای شکل گرفت تا از آن پلان و برنامه عمل، به نقاط درشت آن رسیدگی صورت گیرد، بیت المقدس که یکی از خطوط سرخ ملت فلسطین بود، ذریعه ترامپ به صورت نمادین به عنوان پایتخت کشور رژیم شناخته شد که این رفتار جز از سوی خود رژیم به استقبال هیچ کشوری مواجه نشد.

ما و رویکرد جدید ترامپ نسبت به بیت المقدس:

نیات رژیم براین است تا چگونه می تواند برای مصالح دور و نزدیک خود منطقه را بیشتر به کام آتش بکشد و جوامع اسلامی را بیش از آنچه هست، به سیه چاله های تاریک سیه روزی بکشاند. هم اکنون جنگ های منطقه ای تولید گروه های خطرناک و تمویل آنان جزء برنامه هایی است که بایستی از سوی رژیم مدیریت شود. براین مبنا، جهان اسلام در حالت کنونی به سان بسته ی باروتی شده که درحال انفجار است . در این میان افغانستان که در جنگی خانمان سوز از چهار دهه به این سو دست و پنجه نرم می کند، یکی از قربانی هایی است که با وصف همه گیر بودن نام این کشور به مولفه ها و شاخص های تاثیر رفتارهای رژیم اشغالگر قدس پرداخته نشده است. رابطه ناگسستنی افغانستان با جهان اسلام از قرن هابه این سو از یک پیوند حساسیت برانگیز و نازکی برخوردار بوده است که هریک بر دیگری تاثیر داشته است.

هم اکنون ما تاوان جنگی را در کشو مان می پردازیم که بایستی در بیخ گوش رژیم اشغالگر قدس صورت می گرفت . پس برای توضیح این مولفه ها و تبیین متغیر های اثر گزار بر بحران افغانستان که برخاسته از بحران شرق میانه است به همایشی نیاز برده می شود تا به صورت علمی و اکادمیک روی آن بحث صورت گیرد تا از تکرار یک چنین فاجعه ای در بلند مدت اجتناب به عمل آید.

دوم این که اهداف و مطامع صهیونیست ها حد یقفی ندارد، اگر امروز قدس فردا مگر مدینه منوره و پس فردا مگر مکه مکرمه نخواهد بود؟

این است که برای جلو گیری از یک چنین وضعیت بایستی هم اکنون دست به کار شد و راهی برای جلوگیری از تکرار آن گونه فاجعه به دست آورد. این همایش به سوالاتی که از این بیرون می آید پاسخ خواهد داد.

آنچه از قید قلم سیاست خواب آلود کشورهای عربی افتاده است این است که آنان از واقعیت جهان اسلام به دور مانده اند. اجلاس استانبول که از سیکولار ترین رهبران در دنیای اسلام هم اشتراک ورزیدند، اما از رهبران کشورهای عربی خبری و اثری نبود. این نشان میدهد که این رهبران و این حاکمان از واقعیت های موجود خیلی عقب اند و انگشتان ضخیم و خواب برده آنان هرگز به نبض جهان اسلام نرسیده است. غیبت رهبران کشورهای عربی، جدا از این که از این رهبرانی که برای آمدن ترامپ از چهار سوی در دعوت های پرداخت احمق پولی به ترامپ گرد هم آمده بودند، بعید به نظر نمی رسد، این حقیقت را به اثبات رساند که حاکمان عربی بافاصله گرفتن از خواست های مشروع ملت بزرگ عرب، مشروعیت نیم بندی را که به ظاهر داشتند را نیز هرچه زود تر از دست خواهند داد.

بنا براین برای عمق بخشیدن به مطالعه شرق میانه و اثرگذاری ان بر مولفه های امنیت، ثبات و رفاه در کشور های اسلامی و به ویژه افغانستان، ایجاب می نماید تا نقاط پوشیده و زوایای تاریکی که بر متغیر های دارای نقش براین مقوله ها سایه افکنده است، روشن گردد.

نهضت اسلامی افغانستان، به مثابه یک سازمان سیاسی پیشتاز در کشور در رابطه تامین منافع ملت مسلمان افغانستان، باورمند بر این است که در شرایط جاری جامعه جوان ما به فهم عمیق در رابطه به قضایای جهان اسلام نیاز شدید دارند. بدون شناخت کافی  مولفه های حاکم بر سیاست و امنیت در عرصه بین المللی و به ویژه جهان اسلام، به مشکل می توان به واقعیت های مسائل و راه حل های جهان اسلام و افغانستان دست یافت.  

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 333
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
آخرین اخبار

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل را مشروط ...

مذاکرات صلح افغانستان؛ حصول توافق بر سر رهایی هزاران ...

دوره فعالیت جان کلی، رئيس دفتر ترامپ هم بسیار کوتاه بود

تشکر حماس از کشورهایی که به قطعنامه آمریکا رای مخالف ...

دیدار عبدالروف ابراهیمی با رئیس مجلس ایران در تهران

ابراز خرسندی هنیه از رد پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: تصمیم ابطال آرای کابل ...

درخواست حبس طولانی برای مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ

شهادت 24 فلسطینی و زخمی شدن 232 تن دیگر در ماه گذشته

آغاز تحقیق دادستانی افغانستان درباره ادعای ...

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

گرفتاری و اعدام رهبران جماعت ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر کنفرانس "افغانستان و ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...