×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
متن سخنرانی مولوی مفلح در همایشی «از بلخ تا هریوا؛مقاومتی بر پهنای یک روایت»

بازدیدها: 10

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

الحمد لله الذی تتم بنعمته الصالحات

نصرمن الله وفتح قریب

هموطنان مومن وپاکباز سرزمین علم وادب، خطه جهاد، شجاعت وشهادت هرات !

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

روز خجسته ای است که مادر سرزمین پیرانصار، قدمگاه رازی وجامعی و صدها وهزاران عالم، مجاهد وزاهدی هستیم و یکی از روزهای مهم وتاریخی این کشوررا جشن گرفته و بازهم دراین مهد آزادگی یک بار دیگر صدای عدالت طلبی را بلندنموده ودر برابر توطئه و استکبار  نه می گوییم.

روز تاریخی و یوم الله بیست وششم دلو، ازآن دست از روز هایی است که یاد آور خاطره ها،یاد ها و کارنامه های درخشانی است که ملت عزیزمان یک پارچه برای رسیدن به یک چنین روزی قربانی های بیشمار وبی دریغی را نثار راهی که برگزیده بودند، کردند. زمانی ما از این روز تجلیل می کنیم، درواقع ما از خون سرخ آن عزیزانی بزرگداشت به عمل می آوریم که در کمال ناباوری در برابر اژدهای کمونیزم، قدعلم کردند و وبا ایستادگی خود نقشی بس مهم وکلیدی درجهان آفریدند.

بلی زمانی ما می آییم از این روزیاد آور میشویم، درواقع ما آن مردان وزنان سرزمین را به خاطرمی آوریم که روزی برخلاف همه محاسبه های به عمل آمده، بادستان تهی و با تفاوت زمین تا آسمان، باارتش سرتاپا مسلح اتحاد جماهیر شوروی وایادی آن درگیر شدند ودیدیم که به حمد خدا همان گونه ای که خود وعده فرموده است، نصرت وپیروزی ، از آن مومنان بود. نصرت وپیروزی ای که در چشمان دوستان دین خدا اشک شادی جاری ساخت و قلوب مومنان از آن خشنود شد.همان گونه که این فتح مبین وظفرمندی آشکار ازچشمانی هم اشک تمساح جاری ساخت وغیظ وغضب را دردل های بیمار ومریض آنان نشاند.

برداران وخواهران مومن من!

شکی نیست که دراین جهاد پرافتخار، جایگاه مردم عزیز هرات رفیع ومنیع است. این مردم هرات اند که در برج حوت عالم را با قربانی و ایثارگری شان، بهت زده نمودند. این مردم شریف هرات است که در زیر چشمان جهانی که درماده پرستی غرق بود، مجزه ای را بازهم پروراند. این ملت سربلند، با افتخار، قاطع وشکوهمند بود که با ایستادگی شان، خون منجمد شده را دربدن شماری از رهبران همسایه دوباره جاری ساخت وآنان را از خلسه ترس و خوف بیرون آورد. بلی این ملت هرات بود که از کیان این کشور دفاع نمود وبرای جان های خسته آن روز کشور، توان دوباره داد.

پس گزافه نیست که اگر بگوییم که این هرات است که در این سرزمین شمشیر زده است وازحرمت وتمامیت این وطن حراست نموده است. این هرات است که در یک روز هزاران هزار شهروند خود را شهید داده است. بلی این هرات است که نماد شکوه وافتخاری برای کشور است وزیبایی کشور از سیمای نورانی این سرزمین است. این روز برای شما ملت با شکوه، مردم با تاریخ، سرزمین لبریز از شجاعت وشهادت تبریک باد!

خواهران وبرادران عزیز هراتی من!

امروز که ماهمه به یک صدا از این روز تجلیل به عمل می آوریم، سوگمندانه شاهد هستیم که وطن ما هنوز هم در آتش های بیشماری که از سوی حلقات مغرض برافروخته شده است، ملت ما می سوزد. امروز هم شاهد هسیتم که درگوشه گوشه کشور آتش جنگی شعله ور است که قربانی آن را مردم عزیز افغانستان می پردازد. جنگی که توسط ایادی استکبار و کفرجهانی مشتعل گردیده است. همه شاهدهستیم که هست وبود این سرزمین زیرتهدید جدی قرار دارد و ازلحاظ ساختارهای اجتماعی اقوام مومن وباهم برادر این کشور به دسیسه ها و حیله ها، زیرعنوان زشت ترین شعار های تفرقه آمیز به نفاق و تفرقه کشانده می شوند.

اما درمیان این همه مشکلاتی که برای مان آفریده اند ودر بحبوحه این همه گرفتاری هایی که برای مان ساخته اند، از الله متعال راضی هستیم که برای اولین بار، تابوی سکوت در برابر این بی عدالتی و حق کشی ها از زبان برادر بزرگ مان جناب استاد عطا محمد نور بلند گردید. داعیه عطا محمد نور این است که مگر گناه این مردم چیست که تا صدسال دیگر هم قربانی بدهند و پیوسته از یک نسل به نسل دیگر جنگ، خشونت، بی عدالتی ونابسامانی را به میراث بگذارند؟

این داعیه ای است که اگر درهرگوشه این کشور بلند می شد، یقینا همه به دنبال آن می رفتیم، این داعیه تنها بلخ، هرات وقندهار نیست، این داعیه وجب وجب مردم افغانستان است. این فریادهمه این ملت است که از گوشه گوشه این سرزمین فریاد رهایی از این مصیبت را سرمی دهند.

برادران وخواهران گرامی من!

ما برای این منظور گرد هم آمده ایم تا برای ملت افغانستان این پیام را برسانیم که دیگر بس است که کسی به نام قوم، رنگ، سمت و سایر این گونه مسایل مارا به تجارت بگیرد. این اقوام شریفی که در قیام حوت این سرزمین را به سرزمین حماسه وشهادت شهرت بخشیدند، همه زیر لوای اسلام گرد هم آمده بودند، همه اقوام این ملت دراین کشور سهیم اند و این را به اثبات رسانده اند، اما سوگمندانه کس وکسانی اند که این داعیه های زشت را از چهاردیواری ارگ تبلیغ می کنند. افرادی دریک حلقه کوچک اند که به جای این که امکانات وامانت های دولت را در راستای اهداف آن که همانا خدمت گزاری به مردم افغانستان است، به جای های دیگری که همانا توطئه آفرینی است، به مصرف می رسانند. این بس است مردم شریف افغانستان که هنوز هم دراین قرن و دراین زمان ما در میان سی ملیون نفوس نتوانیم وحدت کلمه به وجودنیاوریم. کشور هایی با یک ملیارد از هزاران تیره وتبار موفق به داشتن یک کدر سیاسی ورزیده اند، مگر چه شده مارا تا این که سیاستمدار می شویم و به قدرت می رسیم، مبدل می شویم به یک گروه کوچک توطئه؟

حضار محترم!

امروز که در سرزمین معرفت و قلمرو دانش وخطه ادب قرار داریم، نیک میدانیم که این ملت بزرگ مردم عزیز وشریف هرات هشیار تر اند تا خود تشخیص بدهند که در کشور شان چه می گذرد واین مردم عزیز چه گزینه هایی در برابر خود دارند. مردم خردمندی که خود بهتر واقف اند تا در این جای کارکشور، چه موقفی اتخاذ نمایند. به یقین که تصمیم، اراده، حزم، دور اندیشی و منش بزرگ این ملت درست تشخیص داده است که اکنون فرصت سرنوشت سازی پدید آمده است، فرصتی به دست آمده است تا بتوان با استفاده آن، به مشکلات این کشور پایان داد و به ناهجاری ها وبی عدالتی ها و با نارسایی ها نقطه پایان گذاشت.

مادرعین حالی که از روز شکست رسوا آمیز روس ها در کشور وخروج آنان از سرزمین مان، تجلیل ونکوداشت به عمل می آوریم به صراحت می گوییم که این ملت به خواست ها وآرمان های واقعی آنان که تامین یک زندگی آبرو مند درپرتو امنیت وآسایش وبرخوردار از عدالت اجتماعی نرسیده است.فریادی همه شمولی که برای عدالت خواهی در بلخ است را مورد حمایت خود قرار داده واز هرصدایی که درهرگوشه این کشور برای وحدت ملی و یک پارچگی بلند شود به جان ودل حمایت خود را از آن اعلام میداریم.

پیروز باد افغانستان تل دی وی زموژ هیواد!

false
true
true
true

false