×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
گاهنامه مومن

بازدیدها: 10

فروغ ایمان!

آموزه های دینی ما به ماندگاری ارزش های انسانی که از بندگان نیک خدا ریشه گرفته است، اشاراتی دارد. این ارزش ها که گاهی در جلوه سخن پاک ظهور می کند، ستوده شده است  وگاهی این سخن پاک بالی می گیرد وبه سوی عرش پرواز می کند. با بال هایی از رفتار صالح. تاریخ جوامع انسانی نیز انگار به این حقیقت انکارناپذیر استوار مانده است؛ این حقیقت وسنت در هرجای دنیا تجربه شده است که انسان صالح زندگی ماندگارتر از حیاتی دارد که برای چندی در قفس تن او تعریف می گردد. به واقعیت که ادبیات چند بعدی ما هم به این موضوع پرداخته است. بزرگان ادب ما این حیات ابدی را بی رابطه به عشق ندانسته اند، زیرا گفته اند کسی که دل زندگی او  در پرتو درخشش آفتاب عشق است، با مرگ پیمانه و پیوندی ندارد. از این دست نیکان، مردی بود در عین کلاه داری، سجاده نشین زمین فقر بود. مردی که با روس جنگیده بود آنهم برای راه خدا.

اینک او نیست، البته در کسوت تن، اما در جهان معنا در یکی از مظاهر خیر و نیکویی او لبریز از حضور است. امتداد این حضور را ما در کسوت یک نهاد اجتماعی تعبیر و تفسیر کرده ایم. نهادی که برای  امتداد خیر و فضیلت بتواند کار کند. درست این نهاد به ترجمانی نیاز داشت که این ویژه نامه برای بیان آن آذین بسته است.

مجله مومن که اینک شماره نخست آن در دسترس شما است، جلوه گاه طرز دیدی است که در کانون تربیتی یک مجاهد راه خدا می روید و به بار و بر می نشیند. در جلوه گاه ایمان این را باور خواهیم نمود که نسل تربیت یافته جهاد و مقاومت برعکس آنچه علیه آنان تبلیغ می شود، بیشترین تعهد به همه مولفه هایی که در شکل گیری افغانستان مترقی اثر می نهند، و فاداراند. چرا که از دیر باز دست های زیادی در زشت نشان دادن صادق ترین قشر این سرزمین کوشش نموده اند. این درحالی است که پیش کسوتان جهاد و مقاومت مردم افغانستان، در کمال ایمان و تعهد برای این کشور رزمیدند و در راستای منافع و مصالح ملت عزیز ما جانبازی نمودند.

گاهنامه مومن برای این در میان انبوهی از منشورات کشور حرف بنیاد خیریه مومن را ترجمانی می کند که از حرف و حدیث زیادی در این کشور گفته می شود، حرف و حدیث هایی که هر از گاهی برخی از آن ها به جای این که گره کوری از کار کشور بگشایند، خود مایه مشکلاتی گشته ومادر مصیبت هایی شده اند. روی این ملحوظ ما در بنیاد خیریه مومن که این نشریه اختصاصی ترجمان تئوری و عملی آن است، به گونه نوینی به موضوعات کشور می پردازیم. در این بنیاد به این اتکا می کنیم که بایستی نیرو ها و ظرفیت های موجود را با انگیزش، راه ورسم ساختن را یاد داد. نگاه ما در بنیاد خیریه مومن این است که افغانستان بسیار به ادبیات منفی خو کرده است. از این رو ادبیات نوایی برای کارنوین لازم است که بتوان از مسیر ایجاد گفتمانی بر مبنای تحمل و تکثر گرایی، ذهنیت بیمار آسیب زده جامعه را ترمیم نمود تا بتواند مستعد ردش و نمای اندیشه ای مترقی گردد.

به این اساس، محور هایی که ما در عمل اجتماعی خود برگزیده ایم، همان هایی است که رفاه افغانستان را ضمانت می نماید. این محور ها را ما از گذشت زمان آموخته ایم و همواره عروج و نزول جامعه ما در پرتو وفا داری و یا پشت کردن به این محورها مربوط و منوط بوده است. محور التزام به عزیز ترین گوهر مردم افغانستان که همانا اصل دیانت آنان می باشد، به عنوان پتانسیل مهمی برای ایجاد ثبات کشور، مورد مطالعه قرار گرفته و فعالیت های بنیاد بر مدار این محور به دوران خواهد آمد. ما این اطمینان را میدهیم که در این کانون در کمال امانت داری وفای به این اصل را جدی خواهیم گرفت. در عین حال امنیت مردم مان، وقتی از امنیت نام می بریم، نباید طبق معمول یک معنای معهود و مبتذل آن در نظر مجسم شود؛ بلکه مقوله ای وسیع تر و در مقیاسی گسترده به بحث گرفته شود. امنیت مردم ما از این که در بلند مدت از تعلیم و تربیه کارآ و موثر برخوردار باشند و نیز از لحاظ افزایش بصیرت شهروندی و شعور اجتماعی تقویت گردند، می تواند معنای خوب و شایسته ای برای امنیت باشد. اینک نهاد خیریه ما که از آبشخور معنویت سیراب می گردد و از زلال تعهد آب می خورد، به این ارزش ها وابسته است.

نشریه مومن که در دومین سالیاد افول یکی از ستاره های درخشان این سرزمین به تشعشع پرداخته است، برگی است ازاین حرف وحدیث بلند. که مفصل این مجمل را هم اکنون دنبال خواهید فرمود.

نگاه مدیر مسئول

false
true
true
true

false